The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Anunțuri avizier

Anul I master

Anul II master

Dragi studenți ai anului I,

Vă invităm să participați la o primă întânire cu conducerea universității și a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (ETcTI) care va avea loc în data de 26.09.2022, ora 10,00, sala Auditorium din incinta Bibliotecii UPT (Bdul Vasile Pârvan nr. 2b)

La întâlnire vor participa Președintele Senatului UPT, Prorector UPT, reprezentanți ai companiilor partenere, profesori cu care veți desfășura activități didactice în anul I și studenții merituoși din ani mai mari.

Vă rugăm să fiți prezenți în holul din fața sălii Auditorium de la ora 9, urmând ca în intervalul 9 -10 să primiți carnetul de student și să semnați contractul de studii.

Vă precizam ca in ziua de luni, 26.09.2022, se vor desfășura doar activitățile didactice din intervalul 14-20.

Ați fost deja distribuiți pe serii, grupe și subgrupe, acestea putand fi consultate la LINK. Ele sunt accesibile și de pe Campusul Virtual în care ați fost înrolați (www.cv.upt.ro) unde vă puteți autentifica utilizând numele de utilizator și parola primite deja pe email. 

Vă așteptăm cu drag!

Echipa ETcTI

Lista studentilor cu ordin de exmatriculare pentru insuficiente credite în 2021/2022.

Reglementări cu privire la reinmatricularea în anul universitar 2022/2023. Model cerere reinmatriculare. Model cerere extensie.

 

Reînmatricularea se face în baza unei cereri si a dovezii achitarii taxei de reînmatriculare, trimise până la data de 30.09.2022 pe adresa de e-mail, astfel:

Anul I A, II A, III si IV EA - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Anul I B, II B, I, II, III si IV ENG - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Anul III si IV TST, I, II, III si IV ID - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Anul I si II master - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

 

Lista studentilor cu ordin de exmatriculare pentru neplata taxelor școlare 2021/2022.

Reglementări cu privire la reinmatricularea și achitarea taxelor în contul anului universitar 2021/2022. Model cerere.

Reglementări cu privire la reinmatricularea în anul universitar 2022/2023. Model cerere reinmatriculare. Model cerere extensie.

 


Examenul de licență, proba scrisă, va avea loc în data de 07.09.2022 ora 9.00, sala A316, iar proba orală începând cu ora 13.00 in sala B120. Dacă va fi cazul, proba orală va continua și în data de 08.09.2022, în funcție de numărul de candidati înscriși.

Examenul de disertație va avea loc în data de 07.09.2022, începând cu ora 9.30, in sala B226.  Dacă este cazul, examenul va continua și în data de 08.09.2022, în funcție de numărul de candidați înscriși.

Înscrierile se vor face în perioada 01 - 06.09.2022, conform reglementărilor din sesiunea iunie/iulie 2022 pentru licență respectiv disertație.

Programarea examenului de disertatie

 

Invitația este pentru o saptamana, intre 12-16 septembrie 2022, la una dintre companiile de top, avand parte de laboratoare, vizita in fabrica de chip-uri, prelegeri din partea unor specialisti de marca, interactionare cu studenti din alte tari in activitati sociale.

Infineon asigura costurile de cazare, participarea la program si catering-ul din companie.

Termenul limita de inscriere este 20 iulie 2022, numarul participantilor fiind limitat.

Pentru a aplica va rugam sa accesati LINK-ul.


    a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;

    b) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;

    c) Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);

    d) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) studenți – cazuri sociale: – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2020-2021), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2021-2022, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit. a);

c) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.

Calendarul organizării concursului pentru locurile de tabere studențești:

    5 iulie – 10 iulie 2022 (ora 23.59) – Completarea și depunerea unei cereri tip (vezi Art. 13);

    11 iulie 2022 – Întocmirea listelor cu studenții care se încadrează în criteriile mai sus menționate (vezi Art. 15, alin. (1));

    12 iulie 2022 – Afișarea listelor cu studenții care se încadrează în criteriile mai sus menționate (vezi Art. 15, alin. (5));

    14 iulie 2022 – Afișarea listelor inițiale cu studenții beneficiari (vezi Art. 19);

                *contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore după afișarea rezultatelor;

    18 iulie 2022 – Întrunirea comisiilor de soluționare a contestațiilor (vezi Art. 21);

    19 iulie 2022 – Afișarea listelor finale (vezi Art. 22);

    28-29 iulie 2022 – Comisiile de selecție de la nivelul facultăților se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale (vezi Art. 25).

Studenții care doresc să solicite un loc în tabără trebuie să completeze Anexa 4 și să o transmită la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până pe 10 iulie 2022 la ora 23:59. Cererile, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății. Pentru cazurile sociale din categoria a), documentele justificative pot fi de orice tip, dar să fie eliberate de o instituție a statului român și să reiasă clar încadrarea în această categorie (spre exemplu studenții beneficiari de bursă socială pot solicita o adeverință de la secretariatul facultății – secretara specializării  pe care o studiază – care să ateste că beneficiază de bursă socială). Pentru cazurile încadrate în categoria b) – activități de voluntariat, participări la activități cultural-artistice sau științifice – aceștia trebuie să depună o adeverință eliberată de organizația/clubul sportiv/ coordonatorul științific care să ateste activitatea derulată.

Pentru mai multe detalii puteți consulta întreaga metodologie.

Taberele studențești vor avea loc în perioada 09.08-08.09.2022. Taberele studențești vor fi organizate sub forma a unor sejururi de 5 nopți cu mesele incluse, în locații partenere ale Ministerului Tineretului și Sportului, la mare sau la munte. Locațiile, precum și perioadele exacte ale sejururilor vor fi anunțate conform metodologiei după 27 iulie 2022.