Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

 

Înscrie-te ONLINE

 

Tutorial Enroll UPT! 

 
 
 
ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
 
 

REZULTATE FINALE SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2022

 

Notă cu privire la cazari:

- studenții admiși în anul 1 licență și anul 1 master în sesiunea septembrie 2022 vor fi repartizați și afișați pe site upt.ro în data de 22.09.2022

Lista candidatilor admisi BAC 

Admiși candidați olimpici cu proba 10

Admiși candidați studenți

Admiși candidați rurali

Candidații admiși vor aduce la sediul facultății un dosar plic cu următoarele documente in original:

- Diploma de BAC

- Foaia matricolă din liceu

- Adeverința medicală

- Cartea de identitate + fotocopie

- Certificatul de nastere + fotocopie

- 2 poze color 2/3

- Adeverinta de scutire taxa admitere (pentru cine a avut asa ceva)

Taxa de confirmare se achită online, in aplicația Enroll, sau la sediul facultății.

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PE CATEGORII - Septembrie 2022

Candidați BAC - septembrie 2022

Candidați olimpici cu proba 10 - septembrie 2022

Candidați studenți - septembrie 2022

Candidați rurali - septembrie 2022

Candidați licențiați - septembrie 2022


 
Calendarul admiterii
 
Înscriere candidaţi:

22.08.2022 - 10.09.2022 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/);

01.09.2022 - 10.09.2022, până la ora 14:00 (fizic în centrul de admitere din cadrul facultății, sala A116, in intervalul orar 10-14)

Concurs de dosare: 12.09.2022
Rezultatele concursului: 12.09.2022, ora 18:00
Confirmări Runda I: 13.09.2022, ora 10:00 - 14.09.2022 până la ora 16:00
Afişare Runda II: 14.09.2022 ora 18:00
Confirmări Runda II: 15.09.2022, ora 10:00 - 15.09.2022, până la ora 14:00
Afişare Runda III: 15.09.2022, ora 16:00
Confirmări Runda III: 15.09.2022, orele 16:00 - 18:00
Rezultatele finale: 15.09.2022, ora 20:00

 

Numărul de locuri  

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri cu taxă

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. română / lb. engleză - 4 ani - zi

 12  27
     

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb. Română - 4 ani –

                    Învățământ la Distanță

 0  4

 Restul informațiilor și procedurilor sunt aceleași din sesiunea iulie 2022 și le găsiți mai jos.

ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022

În atenția candidaților admiși și confirmați care au solicitat cămin în anul univ. 2022/2023

  Informații cazare candidați admiși în anul I LICENȚĂ, în sesiunea iulie 2022-2023

 

 1. Procesul de cazare se va desfășura în perioada 19.09.2022 – 26.09.2022, în intervalul orar 8:00 – 18:00.
   
 2. Actele necesare obligatorii pentru toți studenții, în vederea efectuării procesului de cazare sunt următoarele:
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • 1 poză tip buletin;
 1. În vederea achitării taxei de cămin, studenții vor trebui sa aibă în posesie un card bancar valabil.
   
 2. Pentru a obține informații suplimentare legate de procesul de cazare, puteți suna la numărul 0256-404321.
   
 3. Toate căminele sunt dotate cu frigidere în camere, bucătării și spălătorii.
   
 4. Rezultatele repartițiilor locurilor de cazare pentru studenții din anul I vor fi afișate la avizierul din fața căminului 4C - Complexul Studențesc, în data de 19.09.2022, iar pe site-ul UPT, la secțiunea cazări, în data de 18.09.2022.
   
 5. Cererile de grupare se pot descărca de pe site-ul www.ccoc.upt.ro , de la secțiunea de Anunțuri, și se completează doar de către studenții admiși la ciclul de studii licență în anul I la facultățile din cadrul UPT, în sesiunea din luna iulie. Acestea vor fi trimise în formă scanată la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 31.08.2022.
   
 6. Copiii personalului didactic aflat în activitate trebuie să prezinte suplimentar o adeverință de la locul de muncă al părintelui, vizată în prealabil de către Inspectoratul Școlar, după caz (cu referire la Legea Educației Naționale 1/2011).
   
 7. În cazul în care pe formularul de înscriere la facultate a fost bifată și opțiunea de cazare, solicitantul NU mai trebuie să depună o altă cerere de cazare la Direcția Socială a UPT (căminul 4C).
   
 8. Studenții români de pretutindeni, admiși în anul I, se pot prezenta pentru cazare, la Căminul 4C, camera 2, începând cu data de 19.09.2022. 
   
 9. Studenții admiși ca și olimpici vor fi cazați la Căminul 11C (2 în cameră).

Informații cazare

 

În atenția candidaților admiși și confirmați la studii cu taxă

Plata primei rate din taxa școlară se face în perioada 29.07. - 29.08.2022 conform cu adresa UPT

 ______________________________________________________________________________________________________________

REZULTATE FINALE  secțiunea 11L

Lista candidaților admiși fără taxă BAC

Lista candidaților admiși cu taxă

Admiși candidați olimpici cu 10

Admiși candidați olimpici cu proba 10

Admiși candidați SRI

Admiși candidați studenți

Admiși candidați rurali

Admiși candidați sportivi

Lista candidați respinși

 

Legendă LK - ETcTI fără taxă

                   TK - ETcTI cu taxă

______________________________________________________________________________________________________________ 

Candidații admiși vor aduce la sediul facultății sau in centrele in țara un dosar plic cu următoarele documente in original:

- Diploma de BAC

- Foaia matricolă din liceu

- Adeverința medicală

- Cartea de identitate + fotocopie

- Certificatul de nastere + fotocopie

- 2 poze color 2/3

- Adeverinta de scutire taxa admitere (pentru cine a avut asa ceva)

Taxa de confirmare se achită online, in aplicația Enroll, sau la sediul facultății.

______________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTATE FINALE secțiunea 10DL - ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Rezultate finale admitere TST - ID - secțiunea 10DL

 

Corfirmările se fac la sediul CeL

Cladirea Bibliotecii UPT - intrarea din dreapta

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

______________________________________________________________________________________________________________

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PE CATEGORII

Candidați BAC

Candidați olimpici cu 10

Candidați olimpici cu proba 10

Candidați SRI

Candidați studenți

Candidați plasament

Candidați rurali

Candidați de etnie rroma

Candidați sportivi

Candidați CES

Candidați licențiați

 

STATISTICI ÎNSCRIERI

Numărul total de candidați înscriși la sfârșitul fiecarei zi (cifrele sunt incrementate).

MODALITATEA DE ADMITERE

Admiterea se face prin echivalarea notei n, pe baza opțiunii candidatului, cu nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică. Această opțiune nu presupune o examinare propriu-zisă, ci doar luarea în calcul a notei respective de la examenul de bacalaureat.

Media de admitere se calculează astfel:

unde:

m – media de admitere;

n – nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică;

b – media la bacalaureat.

PROCEDURĂ de repartizare a candidaților pe specializarile în limba ROMÂNĂ sau ENGLEZĂ

Detalii despre specializarea în limba engleză

 

 

OME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

 

 • Informații Admitere Învățământ la distanță
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 • Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, respectiv confirmare: Aici


Numărul de locuri  

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri cu taxă

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. română - 4 ani - zi

 195  65

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb engleză- 4 ani – zi

 45  15

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb. Română - 4 ani –

                    Învățământ la Distanță

 0  50

 

 


 Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2022


 • Valabil pentru facultăţile (domeniile) la care admiterea se face prin concurs de dosare:

Înscriere candidaţi:

27.06.2022 - 22.07.2022 până la ora 14:00 (online)

(fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orar afișat)
04.07.2022 - 22.07.2022, până la ora 14:00

(fizic în centrele zonale de admitere conform orar afișat)
06.07.2022 - 08.07.2022 până la ora 16:00
11.07.2022 - 12.07.2022 până la ora 16:00
18.07.2022 - 19.07.2022 până la ora 16:00

Concurs de dosare: 25.07.2022
Rezultatele concursului: 25.07.2022, ora 20:00
Confirmări Runda I: 26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00
26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00 ( fizic în centrele zonale)
Afişare Runda II: 27.07.2022, ora 19:00
Confirmări Runda II: 28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022, până la ora 12:00
28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022 până la ora 12:00 (fizic la centrele zonale)
Afişare Runda III: 29.07.2022, ora 14:00
Confirmări Runda III: 29.07.2022, orele 14:00 - 18:00
29.07.2022, orele 14:00 - 16:00 (fizic la centrele zonale)
Rezultatele finale: 29.07.2022, ora 20:00
 • Pentru forma de învăţământ la distanţă (ID)

Înscriere candidaţi:

01.06.2022 - 22.07.2022 , până la ora 14:00 ( online)

(fizic la centrele din fac. /CEL cf. orar afișat)
04.07.2022 - 22.07.2022 până la ora 14:00

(fizic în centrele zonale de admitere conform orar afișat)
06.07.2022 - 08.07.2022 până la ora 16:00
11.07.2022 - 19.07.2022 până la ora 16:00

Concurs de dosare 25.07.2022
Rezultatele concursului 25.07.2022, ora 20:00
Confirmări Runda I 26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00
26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00 (fizic la centrele zonale)
Afișare Runda II 27.07.2022, ora 19:00
Confirmări Runda II

28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022, până la ora 12:00
28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022, până la ora 12:00 (fizic la centrele zonale)

Afișare Runda III 29.07.2022, ora 14:00
Confirmări Runda III 29.07.2022, orele 14:00 - 18:00
29.07.2022, orele 14:00 - 16:00 (fizic la centrele zonale)
Rezultatele finale 29.07.2022, ora 20:00

 

CENTRE DE ADMITERE 
 • Local:
1. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256 403 291
0725 890 924
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. www.etcti.upt.ro
2. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale - ID Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2/B, Clădirea BCUPT, Corp C 0256 403 300
0725 890 988
0725 890 389
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   https://elearning.upt.ro/ro/admitere/ 

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 14.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00
 • Zonale:

 

Nr. crt Locație

Adresă centru de înscriere

Telefon
1. Colegiul Național ”Decebal” Deva Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna 0720-579219
2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48 0720-579202
3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7 0720-579223
4. Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu Târgu-Jiu, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25 0720-579220
5. Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Râmnicu-Vâlcea Râmnicu-Vâlcea, cod 240178 Str. Carol I, Nr. 41  
6. Colegiul Naţional “Moise Nicoară” Arad Arad, P-ţa. Margareta Bibici nr. 1  

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 16.00

 

 


Alte categorii de candidați / numărul de locuri alocate sunt pe UPT

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.

 

 • Informații Admitere Învățământ la distanță/Frecvență redusă - detalii
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Taxe

 

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, ETcTI, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

 

Locuri alocate Serviciului Român de Informații (SRI) pentru admiterea în anul universitar 2022/2023

 

Facultatea  Specializarea

 Număr locuri

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  Electronică Aplicată    1
Tehnologii și sisteme de telecomunicații    2