Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

 

Admiterea la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, pentru anul universitar 2021/2022 se face, pe baza opțiunii candidatului, prin una din următoarele modalități:

 1. probă clasică de verificare a cunoștințelor la matematică
 2. probă online bazată pe portofoliu de realizări compusă din două etape succesive

Media de admitere se calculează astfel:

𝑚 = (4 ∗ 𝑛1 + 𝑏)/5

unde: m1 – media de admitere; n1 – nota la proba de concurs, obținută prin modalitățile descrise mai sus; b – media la bacalaureat.

    În cazul optării pentru proba online bazată pe portofoliu de realizări și a necalificării ca urmare a evaluării portofoliului în prima etapă, deci fără a putea participa în etapa a doua de interviu online, candidatul va fi înscris automat la proba clasică de verificare a cunoștințelor la matematică.

    Eventualele modificări ale variantelor de admitere, impuse de situația epidemiologică, vor fi comunicate până cel târziu în data de 15 iunie 2021. Astfel, dacă nu se va putea organiza proba clasică de verificare a cunoștințelor la matematică cu un număr mare de candidați, nota la această probă de concurs va fi înlocuită cu nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică, corespunzătoare specializărilor Matematică – Informatică (M1) și Științe ale naturii (M2).

Candidații care nu sunt absolvenți ai specializărilor Matematică – Informatică (M1) sau Științe ale naturii (M2) sau cei care consideră că notele obținute la aceste probe de bacalaureat nu reflectă gradul lor de pregătire vor putea participa la proba clasică de verificare a cunoștințelor la matematică.

 

Informații generale

 Cursuri pregătitoare de matematică - desfășurate în mediul ONLINE


 

 • Informații Admitere Învățământ la distanță (AICI)
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 


Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2021


 • Valabil pentru secțiunea 6 - Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale la care admiterea se face prin concurs cu probe de verificare a cunoștințelor:

Înscriere candidaţi: 06.07.2021 - 16.07.2021, ora 14.00 (online)
12.07.2021 - 16.07.2021, ora14.00 (fizic)
Afișare rezultate portofolii etapa I 16.07.2021, ora 20.00
Concurs de admitere: 19.07.2021 (luni)
Rezultatele concursului: 19.07.2021 , ora 20.00
Confirmări Runda I: 20.07.2021, ora 10.00 - 21.07.2021 , ora 16.00
Afişare Runda II: 21.07.2021, ora 19.00
Confirmări Runda II: 22.07.2021, ora 10.00 - 23.07.2021, ora 12.00
Afişare Runda III: 23.07.2021, ora 16.00
Confirmări Runda III: 23.07.2021, orele 16.00 - 18.00
Rezultatele finale: 23.07.2021, ora 20.00
 • Pentru forma de învăţământ la distanţă (ID) - concurs de dosare

Înscriere candidaţi: 07.06.2021- 19.07.2021 (online)
12.07.2021 - 19.07.2021, ora 14.00 (fizic)
Concurs de dosare 19.07.2021
Rezultatele concursului 19.07.2021, ora 20.00
Confirmări Runda I 20.07.2021, ora 10.00 - 21.07.2021, ora 16.00
Afișare Runda II 21.07.2021, ora 19.00
Confirmări Runda II 22.07.2021, ora 10.00 - 23.07.2021, ora 12.00
Afișare Runda III 23.07.2021, ora 14.00
Confirmări Runda III 23.07.2021, orele 14.00 - 18.00
Rezultatele finale 23.07.2021, ora 20.00

 CENTRE DE ADMITERE

 La nivel de facultate:

   

Adresă centru de înscriere

Telefon E-mail Adresă web
  Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256 403 298
0256-403 291
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. www.etcti.upt.ro
 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  Învățământ la distanță

Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2/B, Clădirea BCUPT, Corp C

0256 403 300
0725 890988
0725 890389

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. https://elearning.upt.ro/ro/admitere/

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 14.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00
 • Zonale:

 

Nr. crt Locație

Adresă centru de înscriere

Telefon
1. Colegiul Național ”Decebal” Deva Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna 0720-579219
2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48 0720-579202
3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7 0720-579223
4. Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25 0720-579220

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 14.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00


DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documente
: AICI  


 Alte categorii de candidați

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.
 

 


Taxe

 • TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2021-2022

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la ETcTI pentru ... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la ETcTI pentru RUSU Adrian
 

 • TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2021-2022