The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Nr. crt.DisciplinaCSLPCr/Ex*
Anul I sem. 1
1Analiză matematică 122004/E
2Algebră şi geometrie22004/E
3Materiale, componente şi tehnologie electronică21104/E
4Circuite electrice21105/E
5Desen tehnic şi inginerie mecanică20104/D
6Limbaje de programare20204/D
7Limbi străine 1 Engleza/Franceza/Germana02003/D
8Educaţie fizică 101002/D
Total1295030
Anul I Sem. 2
1Analiză matematică 222004/E
2Măsurări electrice şi electronice21104/D
3Fizică generală31104/E
4Programarea şi utilizarea calculatoarelor20204/D
5Dispozitive electronice şi optoelectronice30205/E
6Matematici speciale21104/E
7Limbi străine 2 Engleza/Franceza/Germana02003/D
8Educaţie fizică 201002/D
Total1487030
Anul II Sem. 3
1Bazele fizice ale electromagnetismului21104/E
2Circuite electronice fundamentale20205/E
3Circuite integrate digitale20204/E
4Semnale şi sisteme21104/E
5Grafică şi dezvoltarea circuitelor electronice20204/D
6Arhitectura reţelelor de calculatoare20204/D
7Cultură şi civilizaţie11003/D
8Educaţie fizică 301002/D
Total13410030
Anul II Sem. 4
1Circuite integrate analogice20204/E
2Tehnica frecvenţelor înalte21104/E
3Prelucrarea semnalelor20204/E
4Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare30205/E
5Programare orientată pe obiecte20204/D
6Proiect de circuite electronice00023/D
7Microeconomie21004/D
8Educaţie fizică 401002/D
Total1339230

 

Specializarea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Nr. crt.DisciplinaCSLPCr./Ex*
Anul III Sem. 5
1Aparate electronice de măsurat pentru telecomunicaţii20204/E
2Radiocomunicaţii 120204/E
3Electronică de putere20204/D
4Teoria informaţiei şi a codării pentru telecomunicaţii21104/E
5Comunicaţii de date21104/D
6Circuite de telecomunicaţii20204/E
7Management şi Marketing22003/D
8Practică (100 ore)00003/C
Total14410030
Anul III Sem. 6
1Opţională 1 - disciplină de la altă specializare20204/E,D
2Detecţie şi estimare în telecomunicaţii20114/D
3Sisteme de televiziune20204/E
4Transmisii telefonice20204/E
5Sisteme de comutaţie digitală20204/E
6Sisteme de gestiune a datelor20115/D
7Practică (140 ore)00005/C
Total12010230
Anul IV Sem. 7
1Testarea echipamentelor electronice pentru telecomunicaţii20204/E
2Modelare şi simulare în telecomunicaţii20114/E
3Software pentru telecomunicaţii20115/D
4Radiocomunicaţii 2Protocoale de comunicaţiiTehnologii multimedia20204/D
5Reţele numerice integrateGrafică computerizată20204/E
6Opţională 2 - disciplină de la altă rută curriculară20204/E,D
7Proiect de dezvoltare00024/D
8Comunicare01001/D
Total12110430
Anul IV Sem. 8 (7 săptămâni + 7 săptămâni lucrare licenţă)
1# Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în industria auto
# Proiectare Zucken CR-5000
# Reţele metropolitane (LTE)
# Tehnologii Web 2.0
# Introducere în reţele optice WDM
21,61,403/E
2Opţională 4 - disciplină de la altă rută curriculară30303/E
3Comunicaţii opticeSecuritatea reţelelorProducţie audio-video30303/E
4Comunicaţii mobileOptimizarea reţelelorCompresie audio-video30303/E
5Proiect de software pentru telecomunicaţii00023/D
6Elaborare proiect de diplomă5/D
7Examen de diplomă10/E
Total111,610,4230