DrETc’21

Sesiunea de comunicari DrETc’21 se va desfasura in data de 10.06.2021.


Pentru a putea participa la sesiunea de comunicari DrETc’21 trebuie să incarcati atât lucrarea cât ți recomandarea cadrului didactic coordonator pe campusul virtual în zona dedicată, până la data de 08.06.2021.


Lucrarea stiintifica este necesara pentru obtinerea unei note mai mari ca 8 si face parte din lucrarea de disertatie, la care va fi atasata, conform reglemetarilor. Redactarea lucrarii se va face conform paper format template.


Susținerea va fi însoțită de o prezentare în format electronic (Indicaţii de realizare şi prezentare slide-uri)


Programarea sustinerii lucrarilor va fi comunicata in data de 09.06.2021.