The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Anunțuri avizier

Examenul de licență/dizertație – susținere proiect se va desfașura în data de 15.02.2022, dupa un program afisat AICI în data de 14.02.2022. 

Înscrierea pentru examenul de diplomă se va face în perioada 07-11.02.2022 conform reglementarilor din sesiunea iunie 2021.

Taxa se va achita în baza cererii aprobate în prealabil. Cererea va fi trimisă pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., si in baza ei și a a dovezii achitării taxei veti primi acces pe CV.


Tematica pentru examenul scris de licență este aceeași ca și în sesiunea iunie 2021 si se gasește aici.


Comisia 

În perioada 23.12.2021 – 02.01.2022 personalul din secretariat și decanat se află în concediu de odihnă.

Urgențele, de ex. adeverințe pentru spitalizare, se vor elibera doar în format electronic în baza unei solicitări pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Universitatea Politehnica Timișoara anunță demararea procedurii de selecție a studenților cărora li se va aloca câte un laptop în proiectul POC 2.3.3/2/148345 cu titlul „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”.

Calendarul selecției:

Activitatea Termene
Depunere dosare de candidatură 06.01.2022 – 25.01.2022, Online la adresa http://student.upt.ro
Evaluarea dosarelor de către comisiile de evaluare de la nivelul fiecărei facultăți 26.01.2022 – 31.01.2022
Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare de la nivelul universității 01.02.2022 – 02.02.2022
Afișarea rezultatelor 03.02.2022, ora 16:00
Depunere contestații Din data de 03.02.2022 ora 16.00, până cel târziu în data de 04.02.2022, ora 16.00. Contestațiile se depun exclusiv la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în termenul menționat, sub sancțiunea decăderii.
Soluționare contestații 07.02.2022
Afișarea rezultatelor finale 08.02.2022
Predarea-primirea laptopurilor Începând cu data de 16.02.2022, conform programărilor

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 600 de studenți din Universitatea Politehnica Timișoara, înmatriculați la ciclul de licență sau master, care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform ordinului nr. 3.392/2017 și a Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS 235/18.09.2017 și nu au acces la un dispozitiv specific și performant astfel încât, accesul la educație (participarea la activitățile didactice oferite de UPT) să nu fie alterat.

Documentele necesare a fi depuse de solicitanți:

 • Cerere (Anexa 1.2);
 • declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3);
 • formular de înregistrare individuală (Anexa 1.4, model licenta, model master);
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1.5);
 • copie CI;
 • studenții care beneficiază de bursă socială sau bursă socială ocazională în semestrul în care depun cererea vor menționa această situație în Anexa 1.2, și vor urca în platformă doar  documentele de mai sus;
 • studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, dar NU beneficiază de bursă socială vor curca în platformă atât documentele de mai sus cât și documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 (aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017).

În semestrul I, an universitar 2021-2022, la alocarea laptopurilor se va ține seama de cerințele privind acordarea burselor sociale și a burselor sociale ocazionale aplicabile în semestrul I (semestru în care este organizată prima competiție). Drept pentru care, lunile de referință pentru pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august și septembrie 2021, iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1.386 lei.

Criteriile de eligibilitate și departajare:

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 • solicitantul are calitatea de student al UPT la ciclul de studii licență sau master (nu si cei reinmatriculati);
 • solicitantul îndeplinește condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, conform Ordinului nr. 3.392/2017 și Regulamentului privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 – HS 235/18.09.2017;
 • solicitantul nu are acces la un dispozitiv specific și performant pentru a participa la activitățile didactice oferite de UPT.

Criteriile de departajare sunt pe principiul ”Primul venit, primul servit”. Dacă pentru alocarea ultimului laptop concurează mai mulți studenți (înscriși în platformă la aceeași dată și oră), se vor aplica, în ordine, următoarele criterii:

 1. studenții din anul I de la ciclul de studii de licență;
 2. nivelul rezultatelor universitare (apreciate pe baza mediei anuale obținute în anul universitar anterior/mediei de admitere în cazul studenților din anul I), conform situației școlare.

 

OBS. Formularele se vor tipări ca atare, completa și semna olograf. Documentele originale (Anexele 1.2 - 1.5) se vor preda în original de studenții selectați în momentul preluării laptopului. Alternativ, formularele se pot completa și semna complet electronic: completați toate câmpurile cerute în documentul DOCX, exportați fișierul în format PDF, semnați digital fișierul rezultat (de exemplu cu Acrobat Reader sau Microsoft Edge).

Se scanează documentele, completate și semnate, sub forma unui singur fisier pdf. Dacă documentele sunt fotografiate, atunci se generează imagini în format jpg, gif sau tif și se crează o arhivă zip.

Documentul pdf sau arhiva zip se încarcă pe platforma https://student.upt.ro/ la secțiunea ”Solicitare laptopuri - bursă socială”, în perioada 06.01.2022, ora 12.00 – 25.01.2022, ora 22.00.

După încărcare, pe pagina secțiunii va apărea un mesaj cu data și ora la care s-a transmis dosarul. 

 

Informațiile complete privind metodologia de atribuire a laptopurilor pot fi consultate AICI

Clarificări suplimentare puteti obtine prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Conform HCA 178/23.11.2021, în perioada 06.12.2021 – 14.01.2022, aferentă semestrului I al anului universitar 2021 – 2022, facultățile UPT vor desfășura activitațile didactice după cum urmează:

06.12.2021 – 17.12.202110.01.2022 – 14.01.2022, conform scenariului 1 din Anexa 1 Ia HS nr. 155/2021 și anume în format mixt

20.12.2021 – 22.12.2021, 06.01.2022 – 07.01.2022, conform scenariului 2 din Anexa 1 Ia HS nr. 155/2021 și anume în format online.

       Pentru perioada 06.12.2021 – 17.12.202110.01.2022 – 14.01.2022 activitățile în format mixt se vor desfășura după cum urmeaza:

 • La ciclul licență 

Activitățile se vor desfășuta în format mixt, cu cursuri în regim online la toți anii de studii, inclusiv anul I, și cu activitățile aplicative cu desfășurare față-în-față.

 • Examenele la disciplinele cu evaluare distribuită se vor desfășura online
 • Exemenele de sem II pentru studenții din anii terminali se vor desfășura online
 • Pentru activitățile aplicative, în vederea respectării normelor de protecție în contextul pandemic, fiecare subgrupă a fost împărțită în două echipe. Grupele și subgrupele pot fi consultate la avizierul electronic. Pentru o subgrupă echipa 1 este definită de la primul student până la linia de separare îngroșată, cea de a doua echipă începând de sub linia de separare până la ultimul student din subgrupă. Astfel fiecare echipă este constituită din maxim 8 studențiEchipele 1 vor efectua activitățile aplicative față în față în săptămânile impare, în timp ce în săptămânile pare activitățile aplicative, pentru echipele 1 vor fi efectuate în regim online, toate echipele impare simultan în slotul de 2 ore de activitati online prevazut în orar. Echipele pare vor veni pentru activitățile practice în săptămânile pare, în săptămânile impare efectuând activități online în același slot de 2 ore. Pentru a putea asigura normele de protecție, vă rugăm să respectați cu strictețe împărțirea pe echipe, pentru a nu fi puși în imposibilitatea de a nu efectua activitățile din cauza depășirii numărului maxim de studenți în laborator.

Legat de normele de protecție: 

Accesul în clădirea facultății se face numai cu mască, purtată corect, aceasta acoperind nasul și gura.

Pe tot parcursul desfășurării activităților, dar și în toată perioada în care se află în clădire, studenții și cadrele didactice vor purta masca de protecție astfel încât aceasta să acopere nasul și gura.

În cazul în care  în timpul orelor de curs/seminar/laborator un student prezintă simptomatologie specifică COVID-19  (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) se va proceda conform instrucțiunilor din anexa 3.

INSTRUCȚIUNE PROTOCOL IZOLARE STUDENȚI CAZAȚI ÎN CĂMINE

 În cazul în care un cadru didactic este infectat sau în izolare veți fi anunțați punctual asupra modului de desfășurare a activităților la disciplina respectivă.

 

 • La ciclul master
 • Toate activitățile se vor desfășura online. De comun acord cu studenții, cadrele didactice pot programa și întâlniri față în față și la ciclul de master, cu respectarea regulilor în vigoare.
 • Examenele la disciplinele cu evaluare distribuită se vor desfășura online
 • Examenele de sem II pentru studenții din anii terminali se vor desfășura online

 

Actualizarea scenariului de funcționare după data de 14.01.2022 se va realiza până la finalul lunii decembrie.

Informații privind cazarea în căminele UPT găsiți aici.În perioada 22.11.-22.12.2021 sunt programate examenele restante din sem. II din anii 1, 2 si 3 pentru studentii din anii terminali. 

În acest context, vă rugăm să solicitati înrolarea, prin CV, folosind urmatoarele LINK-uri

In mod special, vă rugăm, să vă anunțați intentia de participare la aceste examene cu cel putin doua zile inainte la cadrul didactic titular.

Burse studiu licență 

Burse studiu master

Burse sociale licență

Burse sociale master

Fondul de burse a fost împărțit astfel:

Burse sociale 30% - Mențiune: Ultimul venit pe membru de familie este 1251 lei

Din diferență, în funcție de numărul de studenți:

Burse studiu licență - 946 studenti 

Burse studiu master - 296 studenti 

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă. 

Daca aveti intrebari la listele de burse puteti sa le adresati la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana cel tarziu 15.11.2021.

Studentii care nu au mai avut bursa până în prezent trebuie să trimită un extras de cont la aceeasi adresa de e-mail de mai sus. Bancile partenere sunt: BRD, ING, BCR, Transilvania si Raiffeisen.

Va rugăm să consultați periodic link-ul de mai jos

Programarea 1

deoarece acesta mai poate fi actualizat cu opțiunile cadrelor didactice in ceea ce privește data si ora examenului.

Examenele care au mai putin de 6 restantieri vor fi programare doar la cererea studentilor direct la titularul de disciplina.

In mod special, vă rugăm, să vă anunțați intentia de participare la aceste examene cu cel putin doua zile inainte la cadrul didactic titular.