The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

21- 22 iunie 2023

 

Comisia EB

Comisia ESI

Comisia IRT/CN

Comisia TM/TSAeA

Comisia iDATA

 

Înscrierea la examenul de disertație

Perioada înscrierilor este 12.06 - 16.06.2023 

Conținutul dosarului de înscriere:

1. Cererea de înscriere (WORD, PDF)

2. Lucrarea de disertație

  • Se va preda în format tipărit, fizic,
  • Se va încărca în format pdf în CV
  • Prezentarea .ppt a lucrării de diplomă se va încarcă pe CV - termen 20.06.2023

Lucrarea va conține următoarele documente în ordinea afișată mai jos:

Obs. Dosarul de înscriere se depune și de către masteranzii din extensie

 

 Îscrierile se fac la:

  • secretariatul Departamentului de Comunicații, etajul II, pentru absolvenții de MASTER - IRT, CN, TM, TSAeA si iDATA
  • secretariatul Departamentului de Electronică aplicată, etajul I, pentru absolvenții de MASTER - ESI si EB

Orar:

  • Luni - Joi - 10.00 - 15.00
  • Vineri - 9.00 - 13.00

 

Ghid de redactare a lucrării de disertație

1. Ghid

2. Precizări/clarificări la ghid

3. Model

 

Comisiile examenului de disertație

Comisiile

 

 Sesiunea de comunicări Dr.ETc'23

Masteranzii care doresc o notă mai mare de 8,60 la susținerea lucrării de disertație, vor consulta pagina dedicată

 

Regulament

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în Universitatea Politehnica Timişoara

 

Lista teme disertație

Alocare teme disertatie