Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr/Ex*
Anul I sem. 1
1 Analiză matematică 1 2 2 0 0 4/E
2 Algebră şi geometrie 2 2 0 0 4/E
3 Materiale, componente şi tehnologie electronică 2 1 1 0 4/E
4 Circuite electrice 2 1 1 0 5/E
5 Desen tehnic şi inginerie mecanică 2 0 1 0 4/D
6 Limbaje de programare 2 0 2 0 4/D
7 Limbi străine 1 Engleza/Franceza/Germana 0 2 0 0 3/D
8 Educaţie fizică 1 0 1 0 0 2/D
  Total 12 9 5 0 30
Anul I Sem. 2
1 Analiză matematică 2 2 2 0 0 4/E
2 Măsurări electrice şi electronice 2 1 1 0 4/D
3 Fizică generală 3 1 1 0 4/E
4 Programarea şi utilizarea calculatoarelor 2 0 2 0 4/D
5 Dispozitive electronice şi optoelectronice 3 0 2 0 5/E
6 Matematici speciale 2 1 1 0 4/E
7 Limbi străine 2 Engleza/Franceza/Germana 0 2 0 0 3/D
8 Educaţie fizică 2 0 1 0 0 2/D
  Total 14 8 7 0 30
Anul II Sem. 3
1 Bazele fizice ale electromagnetismului 2 1 1 0 4/E
2 Circuite electronice fundamentale 2 0 2 0 5/E
3 Circuite integrate digitale 2 0 2 0 4/E
4 Semnale şi sisteme 2 1 1 0 4/E
5 Grafică şi dezvoltarea circuitelor electronice 2 0 2 0 4/D
6 Arhitectura reţelelor de calculatoare 2 0 2 0 4/D
7 Cultură şi civilizaţie 1 1 0 0 3/D
8 Educaţie fizică 3 0 1 0 0 2/D
  Total 13 4 10 0 30
Anul II Sem. 4
1 Circuite integrate analogice 2 0 2 0 4/E
2 Tehnica frecvenţelor înalte 2 1 1 0 4/E
3 Prelucrarea semnalelor 2 0 2 0 4/E
4 Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare 3 0 2 0 5/E
5 Programare orientată pe obiecte 2 0 2 0 4/D
6 Proiect de circuite electronice 0 0 0 2 3/D
7 Microeconomie 2 1 0 0 4/D
8 Educaţie fizică 4 0 1 0 0 2/D
  Total 13 3 9 2 30


 

Specializarea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr./Ex*
Anul III Sem. 5
1 Aparate electronice de măsurat pentru telecomunicaţii 2 0 2 0 4/E
2 Radiocomunicaţii 1 2 0 2 0 4/E
3 Electronică de putere 2 0 2 0 4/D
4 Teoria informaţiei şi a codării pentru telecomunicaţii 2 1 1 0 4/E
5 Comunicaţii de date 2 1 1 0 4/D
6 Circuite de telecomunicaţii 2 0 2 0 4/E
7 Management şi Marketing 2 2 0 0 3/D
8 Practică (100 ore) 0 0 0 0 3/C
  Total 14 4 10 0 30
Anul III Sem. 6
1 Opţională 1 - disciplină de la altă specializare 2 0 2 0 4/E,D
2 Detecţie şi estimare în telecomunicaţii 2 0 1 1 4/D
3 Sisteme de televiziune 2 0 2 0 4/E
4 Transmisii telefonice 2 0 2 0 4/E
5 Sisteme de comutaţie digitală 2 0 2 0 4/E
6 Sisteme de gestiune a datelor 2 0 1 1 5/D
7 Practică (140 ore) 0 0 0 0 5/C
  Total 12 0 10 2 30
Anul IV Sem. 7
1 Testarea echipamentelor electronice pentru telecomunicaţii 2 0 2 0 4/E
2 Modelare şi simulare în telecomunicaţii 2 0 1 1 4/E
3 Software pentru telecomunicaţii 2 0 1 1 5/D
4 Radiocomunicaţii 2 Protocoale de comunicaţii Tehnologii multimedia 2 0 2 0 4/D
5 Reţele numerice integrate Grafică computerizată 2 0 2 0 4/E
6 Opţională 2 - disciplină de la altă rută curriculară 2 0 2 0 4/E,D
7 Proiect de dezvoltare 0 0 0 2 4/D
8 Comunicare 0 1 0 0 1/D
  Total 12 1 10 4 30
Anul IV Sem. 8 (7 săptămâni + 7 săptămâni lucrare licenţă)
1 # Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în industria auto
# Proiectare Zucken CR-5000
# Reţele metropolitane (LTE)
# Tehnologii Web 2.0
# Introducere în reţele optice WDM
2 1,6 1,4 0 3/E
2 Opţională 4 - disciplină de la altă rută curriculară 3 0 3 0 3/E
3 Comunicaţii optice Securitatea reţelelor Producţie audio-video 3 0 3 0 3/E
4 Comunicaţii mobile Optimizarea reţelelor Compresie audio-video 3 0 3 0 3/E
5 Proiect de software pentru telecomunicaţii 0 0 0 2 3/D
6 Elaborare proiect de diplomă         5/D
7 Examen de diplomă         10/E
  Total 11 1,6 10,4 2 30
                             

 

Ev ve Ofis taşıma sektöründe lider olmak.Teknolojiyi takip ederek bunu müşteri menuniyeti amacı için kullanmak.Sektörde marka olmak. İstanbul evden eve nakliyat Misyonumuz sayesinde edindiğimiz müşteri memnuniyeti ve güven ile müşterilerimizin bizi tavsiye etmelerini sağlamak.