The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Anunțuri avizier

    a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;

    b) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;

    c) Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);

    d) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) studenți – cazuri sociale: – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2020-2021), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2021-2022, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit. a);

c) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.

Calendarul organizării concursului pentru locurile de tabere studențești:

    5 iulie – 10 iulie 2022 (ora 23.59) – Completarea și depunerea unei cereri tip (vezi Art. 13);

    11 iulie 2022 – Întocmirea listelor cu studenții care se încadrează în criteriile mai sus menționate (vezi Art. 15, alin. (1));

    12 iulie 2022 – Afișarea listelor cu studenții care se încadrează în criteriile mai sus menționate (vezi Art. 15, alin. (5));

    14 iulie 2022 – Afișarea listelor inițiale cu studenții beneficiari (vezi Art. 19);

                *contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore după afișarea rezultatelor;

    18 iulie 2022 – Întrunirea comisiilor de soluționare a contestațiilor (vezi Art. 21);

    19 iulie 2022 – Afișarea listelor finale (vezi Art. 22);

    28-29 iulie 2022 – Comisiile de selecție de la nivelul facultăților se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale (vezi Art. 25).

Studenții care doresc să solicite un loc în tabără trebuie să completeze Anexa 4 și să o transmită la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până pe 10 iulie 2022 la ora 23:59. Cererile, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății. Pentru cazurile sociale din categoria a), documentele justificative pot fi de orice tip, dar să fie eliberate de o instituție a statului român și să reiasă clar încadrarea în această categorie (spre exemplu studenții beneficiari de bursă socială pot solicita o adeverință de la secretariatul facultății – secretara specializării  pe care o studiază – care să ateste că beneficiază de bursă socială). Pentru cazurile încadrate în categoria b) – activități de voluntariat, participări la activități cultural-artistice sau științifice – aceștia trebuie să depună o adeverință eliberată de organizația/clubul sportiv/ coordonatorul științific care să ateste activitatea derulată.

Pentru mai multe detalii puteți consulta întreaga metodologie.

Taberele studențești vor avea loc în perioada 09.08-08.09.2022. Taberele studențești vor fi organizate sub forma a unor sejururi de 5 nopți cu mesele incluse, în locații partenere ale Ministerului Tineretului și Sportului, la mare sau la munte. Locațiile, precum și perioadele exacte ale sejururilor vor fi anunțate conform metodologiei după 27 iulie 2022.

  EA TST TST eng TST ID

Pentru orice fel de neconcordanțe vă rugăm să vă adresați în scris sau telefonic secretariatului, până cel târziu 14.06.2022.

In data de 15.06.2022 AM ACTUALIZAT LISTELE în urma P4 si a eventualelor reclamații.

Studentii din anii terminali, care doresc să beneficieze de a 4-a prezentare, vor trimite un email pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în acest sens, în care să se specifice cele 2 discipline, indiferent de semestru, împreună cu dovada plății, până la data de 20.05.2022 - masterul și 31.05.2022 - licența. 


 
SE APROBA DOAR  CERERILE ÎN CARE DISCIPLINELE SOLICITATE AU ACTIVITATEA PROMOVATĂ și dovada plătii de 250 lei/fiecare disciplină!

În data de 02.06.2022 se va posta planificarea examenelor la licență. 

Studenții masteranzi vor primi planificarea prin e-mail.

 

In atentia studentilor interesati de cursuri gtratuit de formare profesionala. 

Site proiect,    Prezentare proiect,    Anunt inregistrare,    Declaratii si formulare

Studentii din anii terminali, care doresc să beneficieze de a 4-a prezentare, vor trimite un email pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în acest sens, în care să se specifice cele 2 discipline, indiferent de semestru, împreună cu dovada plății, până la data de 20.05.2022 - masterul și 31.05.2022 - licența. 


 
SE APROBA DOAR  CERERILE ÎN CARE DISCIPLINELE SOLICITATE AU ACTIVITATEA PROMOVATĂ și dovada plătii de 250 lei/fiecare disciplină!

În data de 02.06.2022 se va posta planificarea examenelor la licență. 

Studenții masteranzi vor primi planificarea prin e-mail.

Depunerea dosarelor -> 26.05– 03.06.2022

Centralizarea dosarelor -> 06.06.2022

Interviu individual cu fiecare aplicant - online -> 07-08.06.2022.

Afișarea rezultatelor parțiale + centralizarea contestațiilor -> 09.06.2022.

Soluționarea contestațiilor + afișarea rezultatelor finale ->10.06.2022.

Eliberarea adeverințelor -> 14 - 17.06.2022.

Candidaturile se depun în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Regulamentul de acordare a creditelor de voluntariat