The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Anunțuri avizier

Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor de candidatura în vederea alocării unui laptop - partea a 2-a - până la data de 09.03.2022, se găsesc AICI.

In condițiile în care din 09.03.2022 au fost eliminate toate restricțiile legate de pandemie, conducerea facultății a decis urmatoarele:

 

Pentru anii I, II si III Licență:

Începând cu data de 21.03.2022, activitățile aplicative – seminar/laborator/proiect – se vor desfășura în mod normal, seminarul cu întreaga grupă iar laboratorul și proiectul cu întreaga semigrupă. În aceste condiții, cu o rată de infectare de peste 9 la mie și cu laboratoare mai aglomerate, recomandăm păstrarea măștii de protecție pe durata desfășurării activităților cât și continuarea măsurării temperaturii și dezinfectării mâinilor. De asemenea, vă rugăm să respectați planificările din orar, participând cu semigrupa din care faceți parte la toate aceste activități.

Cursurile rămân în regim online, conducerea facultății intenționând reluarea acestora în format fizic  în luna aprilie 2022.

Pentru anul I Master

În luna martie toate orele didactice se vor desfasura online, intenționându-se reluarea tuturor activităților didactice în format fizic în luna aprilie 2022. Detalii și amănunte în acest sens vi se vor comunica în timp util.

Pentru anii terminali

Toate orele didactice se vor desfășura online.

            Acest mesaj este urmarea inițiativei domnului Rector și provocării pe care a adresat-o cu privire la dezvoltarea Campusului Universitar UPT și asigurarea unor cât mai bune condiții de învățare, cercetare și cooperare. Astfel, în cadrul Atelierului de Proiectare de Urbanism, anul V al Facultății de Arhitectură și Urbanism, pentru a realiza o analiză aprofundată asupra Campusului UPT, având obiectivul de a propune ulterior o strategie de intervenție pentru transformarea acestuia într-un Campus inteligent/verde. În cadrul acestui studiu vom obține informații legate de modul actual de utilizare al Campusului, dar și modalitățile prin care acesta poate fi îmbunătățit. Astfel, în vederea realizării unui studiu cât mai relevant, este necesară chestionarea utilizatorilor (studenți și cadre didactice), dar și realizarea unui workshop interactiv (de tip focus-grup).  Termen: 14.03.2022

           Cu privire la workshop, avem nevoie de 5-10 studenți  pentru a participa fizic în data de 14.03.2022, între orele 14-16 la Facultatea de Arhitectură și Urbanism (”Clubul” de la subsol, lângă cafenea). Deși nu sunt necesare pregătiri prealabile, am dori să ne adresăm studenților care au avut o interacțiune semnificativă cu Campusul universitar (cel puțin anul 2 de studiu – ciclul licență, locuiesc sau vizitează campusul, studenți masteranzi, etc..). Workshop-ul propus este gândit ca un joc interactiv, în care studenții vor lucra în echipe de câte 5-10 persoane, pe facultăți, fiind rugați să marcheze pe o hartă diferite puncte de interes, facilități, nevoi. Studenții vor avea oportunitatea de a-și aduce contribuția la trasarea unor direcții de strategie și de a oferi răspunsuri sincere care vor defini ulterior concluziile asupra experienței utilizatorului. În vederea organizării cât mai bune a acestuia, invităm studenții care își doresc să participe să completeze următorul chestionar.

Rezultatele acestui proces de consultare, inclusiv propunerile strategiei menționate mai sus, vor fi prezentate în cadrul unei expoziții organizate la finalul semestrului, urmând a fi ulterior disponibile fiecăruia dintre dumneavoastră. 

 

Va rugăm să consultați periodic link-ul de mai jos

Programarea 2

deoarece acesta va  fi actualizat cu opțiunile cadrelor didactice in ceea ce privește data si ora examenului. Dacă acest lucru nu se intampla pana la data de 06.03.2022 vă rugăm să contactati titularul de disciplină în vederea programarii.

In mod special, vă rugăm, să vă anunțați intentia de participare la aceste examene cu cel putin doua zile inainte la cadrul didactic titular.

Vitesco Technologies în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara organizează cursul facultativ online Elemente de management al calității, care se va desfășura în perioada martie-mai 2022, sub un format nou.

Dacă ești student în cadrul UPT și te interesează:

  • Domeniul ingineriei în industria automotive,
  • Proiecte de dezvoltare reale explicate de specialiști din domeniu.
  • Oportunitățile de practică/realizarea lucrării de diplomă/un loc de muncă într-o companie multinațională.

 

Atunci, te invităm să participi la cursul facultativ Elemente de Management al Calității.

Înscrierile se fac la adresa: Ing. Darius Barmayoun, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data limită pentru înscrieri: 10.03.2022

 

Începând cu data de 21.02.2022 s-a  reluat procesul de depunere a dosarelor pentru alocarea laptopurilor. Acesta va fi un proces continuu, iar selecția se va desfășura în mai multe sesiuni succesive, în limita laptopurilor alocate, cu regula “primul venit, primul servit”.

Calendarul complet de selectie

Conform HCA 16/1/01.02.2022, studentii care primesc laptopuri vor beneficia de o bursă socială specială de sprijin, în valoare totală de 500 lei/student, acordată după cum urmează:

- 250 lei după semnarea procesului verbal de predare-primire a laptopului prin proiectul POC 2.3.3/2/148345 „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”;

- 250 lei la finalul sesiunii de vară a anului universitar 2021 – 2022, dacă studentul este integralist, iar media obținută în acest semestru este de minim 8.00.

 

Cine poate aplica? Orice student la UPT care îndeplinește următoarele condiții:

- este înmatriculat la ciclul de licență sau master;

- îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform ordinului nr. 3.392/2017 și a Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS235/18.09.2017;

- nu are acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice oferite de UPT.

 

Cum se aplică?

Se întocmește un dosar care să conțină următoarele documente:

1.Cerere de selectie (Anexa 1.2)​;

2.Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3);

3.Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POC 2014-2020 (Anexa 1.4); Model licențăModel master;

4.Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  (Anexa 1.5);

5.Copie CI;

6.Studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, dar nu beneficiază de bursă pe perioada semestrului curent, vor completa dosarul cu documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 (aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017). Lunile de referință pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august și septembrie 2021, iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1.386 lei.

7.Studenții care beneficiază de bursă socială sau socială ocazională pe perioada semestrului curent nu trebuie să mai depună actele justificative solicitate în anexa 1 a regulamentului de burse. Aceștia trebuie să depună doar actele menționate la punctele 1-5.

 

Se scanează documentele, completate și semnate, sub forma unui singur fisier pdf. Dacă documentele sunt fotografiate, atunci se generează imagini în format jpg, gif sau tif și se crează o arhivă zip.

Documentul pdf sau arhiva zip se încarcă pe platforma https://student.upt.ro/ la secțiunea ”Solicitare laptopuri - bursă socială”.

După încărcare, pe pagina secțiunii va apărea un mesaj cu data și ora la care s-a transmis dosarul.

Informațiile complete privind metodologia de atribuire a laptopurilor pot fi consultate aici.

În condițiile în care rata de infectare este peste 25 o/oo, activitățile didactice se vor desfășura după scenariul 1 din HS_41_17.02.2022, în sistem mixt, astfel:

 

 ·         anii neterminali licență, deci anii I, II și III licență - participarea în sistem mixt a studenților la activitățile didactice, cu realizarea activităților de curs în regim online și a activităților aplicative față în față, cu respectarea și aplicarea normelor de protecție;

·         anii terminali licență, deci anul IV licență - participarea studenților la toate activitățile în regim online;

·         anii I-II master – participarea în regim online a studenților la toate activitățile didactice.

 Pentru activitățile aplicative, în vederea respectării normelor de protecție în contextul pandemic, fiecare semigrupă a fost împărțită în două echipe. Grupele și semigrupele pot fi consultate la avizierul electronic. Pentru o semigrupă echipa 1 este definită de la primul student până la linia de separare îngroșată, iar echipa 2 începând de sub linia de separare până la ultimul student din semigrupă. Astfel, fiecare echipă este constituită din maxim 8 studenți. 

 1.      Pentru disciplinele cu ore de aplicații în fiecare săptămână

Echipele 1 vor efectua activitățile aplicative față în față în săptămânile impare, iar în săptămânile pare activitățile aplicative pentru echipele 1 vor fi efectuate în regim online, toate echipele 1 simultan în slot-ul de 2 ore de activități online prevăzut în orar. Echipele 2 vor veni pentru activitățile practice în săptămânile pare, în săptămânile impare efectuând activități online în același slot de 2 ore.

Pentru a putea asigura normele de protecție, vă rugăm să urmăriți cu strictețe împărțirea pe echipe. Orarul poate fi consultat aici, cu rezerva că poate suferi modificări.

 2.      Pentru disciplinele cu ore de aplicații o data la 2 săptămâni si anume:

 Anul I - Măsurări în Electronica și Telecomunicații, Dispozitive Electronice, Matematici Speciale, Special Mathematics

Anul II - Circuite Integrate Analogice, Tehnica Frecvențelor Înalte, Analog Integrated Circuits, Microeconomics

Anul III - Bazele Sistemelor Flexibile Inteligente, Compatibilitate Electromagnetică,

se va merge pe module de 4 săptămâni după tabelul următor:

 

FIZIC

ONLINE

Săptămâna 1

Echipele 1 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni impare

Echipele 2 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni impare

Săptămâna 2

Echipele 2 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni pare

Echipele 1 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni pare

Săptămâna 3

Echipele 2 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni impare

Echipele 1 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni impare

Săptămâna 4

Echipele 1 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni pare

Echipele 2 ale semigrupelor ce au planificată activitatea în săptămâni pare

Practic, exista un singur slot online pentru aceste activități, la care vin, pe rând, echipele din semigrupe conform regulii de mai sus.

 Legat de normele de protecție redăm mai jos principalele aspecte.

Accesul în clădirea facultății, atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți se face numai cu mască, purtată corect, aceasta acoperind nasul și gura. Pe tot parcursul desfășurării activităților, dar și în toată perioada în care se află în clădire, studenții și cadrele didactice vor purta masca de protecție.

Nu vor avea acces în clădire persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3° Celsius. La departamente există termometre cu care se poate măsura temperatura studenților la intrarea în sălile pentru activități și directorii de departament pot desemna și persoane din personalul didactic auxiliar care să ajute la monitorizarea temperaturii studenților.

Se limitează deplasările în sala în care se desfășoară activitățile didactice și în spațiile comune/alte săli.

 În cazul în care  în timpul orelor de curs/seminar/laborator un student prezintă simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) revenirea la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică în instituţia de învăţământ superior, respectiv în cămin, se face cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și confirmării stării de sănătate.

Pentru orice aspecte pe care le considerați necesare va rugam să nu ezitați sa ne contactați la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor de candidatura în vederea alocării unui laptop se găsesc AICI.