Anunțuri avizier

 

Burse studiu licență 

Burse studiu master

Dosare de Burse sociale licență

Dosare de Burse sociale master

Daca aveti intrebari la listele de burse SOCIALE puteti sa le adresati la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana cel tarziu 06.12.2023.

Toți studenții bursieri SOCIALI au obligația de ași încarca datele contului si extrasul de cont pe aplicatia student.upt.ro pana cel tarziu 07.12.2023 conform cu adresa UPT 30743/20.11.2023

 

Fondul de burse a fost împărțit astfel:

Burse sociale 30% - 323.700 lei

Din diferență, în funcție de numărul de studenți:

Burse studiu licență - 598.606 lei

Burse studiu master - 156.693 lei

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă. 

Daca aveti intrebari la listele de burse puteti sa le adresati la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana cel tarziu 24.11.2023.

 Toți studenții bursieri au obligația de ași încarca datele contului si extrasul de cont pe aplicatia student.upt.ro pana cel tarziu 25.11.2023 conform cu adresa UPT 30743/20.11.2023.

Conform adresei UPT 30704/17.11.2023 se prelungeste prima perioda de colectare abonamente STPT, pana la data 07.12.2023.

 

În atentia studenților admisi în anul 1, studenților integraliști, studenților neintegtraliști cu mai putin de 10 credite restante sau în an terminal:

 Studenții care se incadrează în una din cele 4 categorii, vor intra pe platforma student.upt.ro la meniul Documente și vor face următoarele:

- Descarca draft anexa

- Se listează, se semnează olograf anexa, se scanează și

- Se încarcă tot la meniul Documente

Termen 27.11.2023

 

În atentia studenților neintegraliști cu mai mult de 10 credite restante:

Studenții vor intra pe platforma student.upt.ro la meniul Contract studiu

- se debifează doar disciplinele care NU se doresc a fi contractate în anul univ. 2023/2024

  (optional), anexa va avea minim 70 de credite

                Termen 16.11.2023

- Secretariatul validează acest tip de anexe până la data de 22.11.2023

- Din 23.11-27.11.2023 se intră în platforma student.upt.ro la

- Documente

- Descarca draft anexa

- Se listează, se semnează olograf anexa, se scanează și

- Se încarcă tot la meniul Documente

Termen 27.11.2023

Taxele pentru  semestrul I 2023/2024 se pot plăti fără penalizare în perioada 13.11. - 21.12.2023

 

In cazul în care nu vă mai știți parola de la contul instituțional va rugăm să consultați Instructiunile de resetare.

 

Incepand cu anul universitar 2023/2024, abonamentele STPT vor fi decontate de catre universitate conform cu HCA 162/31.10.2023, după următoarea instrucțiune de lucru:

Etape parcurse în procesul de decontare de studenții înmatriculați la ciclurile de licență și master:

 1. La început de an universitar:
 • Prezentarea la decanat, până cel târziu în data de 15 noiembrie, a documentelor ce dovedesc încadrarea studentului în una din situațiile ce îi conferă decontarea integrală a abonamentelor de transport local (copie certificat deces părinte/părinți; dovadă proveniență centru de plasament sau plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal). Secretariatul va păstra copii ale acestora, certificate conform cu originalul;
 • Introducerea/actualizarea pe platforma https://student.upt.ro a următoarelor informații privind:
  • Cardul de transport
   • Seria cardului de transport în comun;
   • Câte o poză cu ambele fețe ale cardului nominal de transport în comun (față/verso), din care să fie lizibile numele studentului și seria cardului;
  • Contul bancar
   • Numărul contului IBAN în care se va face decontarea abonamentului; numele și prenumele așa cum apar în extrasul de cont IBAN; banca emitentă;
   • Un extras de cont (titularul contului trebuie să fie studentul). Dacă contul este deschis la o banca care nu are acord cu UPT atunci vor fi comisioane de transfer.
   • Bacile agreate sunt: BCR, BRD, Raiffeisen, Transilvania si ING
 1. Depunerea la secretariatul departamentelor EA, COM respectiv MEO, în perioada de valabilitate, a documentului original ce atestă achiziționarea abonamentului lunar (bon fiscal original/chitanță original/detalii tranzacție pentru plățile on-line). Seria cardului de pe dovada de plată trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport încărcat pe platforma student.upt.ro. 

       3. Completarea și semnarea borderoului de predare.

       4. În mod excepțional, pana la data de 15.11.2023, și nicidecum după această dată, primim și abonamentele pe luna octombrie 2023.

Repartizarea studenților pe secretariatele departamentelor este urmatoarea:

La secretariatul Departamentului de Electronică Aplicată, etajul 1 corpul B

- anul 3 si 4 EA, anul 1, 2, 3 si 4 TST engleză și anul 1 si 2 Master ESI și AES

La secretariatul Departamentului de Comunicații, etajul 2 corpul B

- anul 3 si 4 TST și anul 1 si 2 Master IRT, CN, TM si iDATA

La secretariatul Departamentului de MEO, etajul 3 corpul B

- anul 1 si 2 seriile A și B și anul 1 si 2 Master EB

Conform cu noul regulament de acordare burse, dosarul de bursă socială se va întocmi conform cu ANUNȚUL UPT.

Dosarele complete se depun FIZIC la secretariatul Departamentului EA, etaj I, corp B, începând cu data de 06.11.2023 și până la data de 24.11.2023, ora 12.

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

Bursele sociale se vor aloca în limita a 30% din fondul de burse.

Documentele necesare la dosarul de bursa sociala sunt cele din anii anteriori, mai putin adeverintele ANAF si primărie.

Va rugăm să consultați periodic link-ul de mai jos

Programarea 1

deoarece acesta mai poate fi actualizat cu opțiunile cadrelor didactice in ceea ce privește data, sala si ora examenului.

Examenele care au mai putin de 8 restantieri vor fi programare doar la cererea studentilor direct la titularul de disciplina.

In mod special, vă rugăm, să vă anunțați intentia de participare la aceste examene cu cel putin doua zile inainte la cadrul didactic titular.

Anul II ESI Anul II AES Anul II EB Anul II IRT Anul II TM Anul II iDATA

Pentru sesizări contactați secretariatul prin e-mail sau telefon

 

ACESTE LISTE NU REPREZINTA LISTELE DE BURSIERI

     
Anul II A Anul II B Anul II E
Anul III EA Anul III TST   Anul III E
Anul IV EA Anul IV TST Anul IV E

Integralitatea se referă la toți anii de studiu pe când media este relaționată la anul trecut universitar.

Pentru sesizări contactați secretariatul prin e-mail sau telefon

 

ACESTE LISTE NU REPREZINTA LISTELE DE BURSIERI

 

 

Ministerul Educației, prin intermediul Agenției de Credite și Burse de Studii, a lansat concursul național în vederea acordării a 228 de burse pentru anul 2024. Aceste burse vor fi acordate în funcție de punctajele obținute de către candidați și vor fi distribuite în ordinea descrescătoare a acestor punctaje. Candidații au opțiunea de a alege stagii de bursă cu durate cuprinse între 2 și 10 luni.
Câștigătorii își vor începe stagiile în anul 2024, având posibilitatea de a pleca începând cu data de 1 februarie 2024. Valoarea lunară a burselor variază între 1.100 și 2.000 EURO, în funcție de țara în care se va desfășura stagiul, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației nr. 6517/2023.


De asemenea, este important de menționat că Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, va asigura transportul internațional o singură dată pe durata stagiului și va acoperi contravaloarea unui supliment de bagaje de 32 kg.
Domeniile pentru care candidații pot solicita aceste burse sunt cele specificate în Ordinul Ministerului Educației nr. 6517/2023. Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură, fie online, fie fizic, este 20 noiembrie 2023, ora 16.00 (ora României).

Pentru informații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului, vă invităm să accesați site-ul Agenției de Credite și Burse de Studii la adresa www.roburse.ro sau să sunați la numărul de telefon 021.310.19.05.

http://upost.upt.ro/wp-content/uploads/2023/10/Decizia-nr.-35din16.10.2023-Comunicat-calendar-2024.pdf

http://upost.upt.ro/wp-content/uploads/2023/10/Decizia-nr.-35din16.10.2023-Comunicat-calendar-2024.pdf

http://upost.upt.ro/wp-content/uploads/2023/10/Decizia-nr.-35din16.10.2023-Comunicat-calendar-2024.pdf