The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Informatii despre programele noastre de studii masterale

Ghidul studentului la ETcTI

Descriere program de master Electronica Sistemelor Inteligente, Prezentare ESI, Plan de învătământ ESI (responsabil program Prof. dr. ing. Aurel Gontean)

Descriere program de master Electronica Biomedicala, Prezentare EBPlan de învătământ EB (responsabil program Prof. dr. ing. Mihaela Lascu)

Descriere program de master Ingineria Rețelelor de Telecomunicații, Prezentare IRT, Plan de învătământ IRT (responsabil program Prof. dr. ing. Florin Alexa)

Descriere program de master Communications Networks, Prezentare CN, Plan de învătământ CN (responsabil program Prof. dr. ing. Florin Alexa)

Descriere program de master Tehnologii Multimedia, Prezentare TMPlan de învătământ TM (responsabil program Prof. dr. ing. Radu Vasiu)

Descriere program de master Tehnologii, Sisteme si Aplicatii pentru eActivitati, Prezentare TSAeAPlan de învătământ TSAeA (responsabil program Sl. dr. ing. Marian Bucos)

Descriere program de master Ingineria Datelor, Prezentare iDATACompetențe, Competencies, Plan de învătământ iDATA, (responsabil program Sl. dr. ing. Marian Bucos)

Descriere program de master Automotive Electric Systems, Prezentare Automotive Electric Systems, Plan de învătământ Automotive Electric Systems, (responsabil program Prof. dr. ing. Aurel Gontean)

 

Activitatile de sprijin, consiliere in cariera, consultanta si asistenta pentru procesul de invatare sunt asigurate prin intermediul urmatoarei echipe:

Prof.dr.ing. Cătălin Căleanu (Decan)
Conf.dr.ing. Muguraș MOCOFAN (Prodecan)
Conf.dr.ing. Raul IONEL (Prodecan)
Conf.dr.ing. Mircea BĂBĂIȚĂ (Director de Department EA)
Conf.dr.ing. Horia BALTĂ (Director de Department COM)
Sl.dr.ing. Liliana Mâțiu-Iovan (Director de Department MEO)