The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Anunțuri avizier

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse la cursuri de vară în anul 2024, acordate prin Hungarian State Scholarships in Hungary.

Detaliile privind pașii aplicației, criteriile de eligibilitate şi formularul de înscriere se regǎsesc mai jos.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează împreună cu Casa de Cultură a Studenților Timișoara tabere studențești de iarnă, cu o durată de 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile, care se desfăşoară la munte. Toate cele 22 bilete de tabără alocate universității noastre sunt pentru perioada 12.02.2024 - 17.02.2024 la Hotel Piatra Craiului, Predeal, România - https://www.booking.com/hotel/ro/piatra-craiului-predeal.ro.html. Perioada a fost aprobată de conducerea UPT, nefiind de vacanță. 

Cererile de solicitare a unui loc de tabără se trimit de către doritori în perioada 22.01.2024-29.01.2024, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Solicitarea conține cererea completată (Anexa 4), iar pentru cazurile sociale sau activități extracurriculare se includ și documentele care atestă acest lucru. Dată fiind perioada scurtă pentru organizarea acestui proces, pentru eficientizare, solicitanții sunt rugați să completeze și acest chestionar https://bit.ly/tabere-iarnă-UPT 

Pot să beneficieze de tabere studenții înmatriculați cu frecvență (licență, masterat sau doctorat), integraliști și cu vârsta până în 35 de ani. Suplimentar mai trebuie să se încadreze în minim una dintre aceste categorii: 

 • cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale 
 • studenți cu rezultate deosebite la învățătură – studenții care au promovat toate disciplinele din anul anterior de școlarizare. Dat fiind că nu îndeplinesc criteriul „integraliști pe semestrul I al anului școlar curent”, studenții de anul 1 nu sunt eligibili. 
 • studenți implicați în activități extracurriculare  – cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat 

Cele 22 de locuri alocate UPT au fost distribuite pe facultăți în funcție de numărul de studenți. Metodologia de acordare tabere de iarna. Calendar.

 

Examenul de licență/dizertație – susținere proiect se va desfașura în data de 13.02.2023, după urmatorul PROGRAM.

Înscrierea pentru examenul de diplomă se va face în perioada 05-09.02.2024 conform reglementarilor din sesiunea iunie 2023.

Taxa se va achita în baza cererii aprobate în prealabil. Cererea va fi trimisă pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și în baza ei și a dovezii achitării taxei veți primi acces pe CV.


Tematica pentru examenul scris de licență este aceeași ca și în sesiunea iunie 2023 si se gasește aici.


Comisia

Studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale în anul universitar 2023 – 2024 pot depune o CERERE la decanatul ETcTI în perioada 20-22.12.2023 sau în perioada 8-12.01.2024.

Atribuirea laptopurilor se face în ordinea depunerii cererilor, în limita numărului de laptopuri disponibile.

 

Burse studiu licență 

Burse studiu master

Dosare de Burse sociale licență

Dosare de Burse sociale master

Daca aveti intrebari la listele de burse puteti sa le adresati la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana cel tarziu 14.12.2023, ora 12.

Toți studenții bursieri suplimentari au obligația de ași încarca datele contului si extrasul de cont pe aplicatia student.upt.ro azi 13.12.2023.

 

Fondul de burse a fost împărțit astfel:

Burse sociale 30% - 94.289 lei

Din diferență, în funcție de numărul de studenți:

Burse studiu licență - 179.155 lei

Burse studiu master - 40.851 lei

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă. 

 

 

Burse studiu licență 

Burse studiu master

Dosare de Burse sociale licență

Dosare de Burse sociale master

Daca aveti intrebari la listele de burse SOCIALE puteti sa le adresati la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana cel tarziu 06.12.2023.

Toți studenții bursieri SOCIALI au obligația de ași încarca datele contului si extrasul de cont pe aplicatia student.upt.ro pana cel tarziu 07.12.2023 conform cu adresa UPT 30743/20.11.2023

 

Fondul de burse a fost împărțit astfel:

Burse sociale 30% - 323.700 lei

Din diferență, în funcție de numărul de studenți:

Burse studiu licență - 598.606 lei

Burse studiu master - 156.693 lei

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă. 

Daca aveti intrebari la listele de burse puteti sa le adresati la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana cel tarziu 24.11.2023.

 Toți studenții bursieri au obligația de ași încarca datele contului si extrasul de cont pe aplicatia student.upt.ro pana cel tarziu 25.11.2023 conform cu adresa UPT 30743/20.11.2023.

Conform adresei UPT 30704/17.11.2023 se prelungeste prima perioda de colectare abonamente STPT, pana la data 07.12.2023.

 

În atentia studenților admisi în anul 1, studenților integraliști, studenților neintegtraliști cu mai putin de 10 credite restante sau în an terminal:

 Studenții care se incadrează în una din cele 4 categorii, vor intra pe platforma student.upt.ro la meniul Documente și vor face următoarele:

- Descarca draft anexa

- Se listează, se semnează olograf anexa, se scanează și

- Se încarcă tot la meniul Documente

Termen 27.11.2023

 

În atentia studenților neintegraliști cu mai mult de 10 credite restante:

Studenții vor intra pe platforma student.upt.ro la meniul Contract studiu

- se debifează doar disciplinele care NU se doresc a fi contractate în anul univ. 2023/2024

  (optional), anexa va avea minim 70 de credite

                Termen 16.11.2023

- Secretariatul validează acest tip de anexe până la data de 22.11.2023

- Din 23.11-27.11.2023 se intră în platforma student.upt.ro la

- Documente

- Descarca draft anexa

- Se listează, se semnează olograf anexa, se scanează și

- Se încarcă tot la meniul Documente

Termen 27.11.2023

Taxele pentru  semestrul I 2023/2024 se pot plăti fără penalizare în perioada 13.11. - 21.12.2023

 

In cazul în care nu vă mai știți parola de la contul instituțional va rugăm să consultați Instructiunile de resetare.

 

Incepand cu anul universitar 2023/2024, abonamentele STPT vor fi decontate de catre universitate conform cu HCA 162/31.10.2023, după următoarea instrucțiune de lucru:

Etape parcurse în procesul de decontare de studenții înmatriculați la ciclurile de licență și master:

 1. La început de an universitar:
 • Prezentarea la decanat, până cel târziu în data de 15 noiembrie, a documentelor ce dovedesc încadrarea studentului în una din situațiile ce îi conferă decontarea integrală a abonamentelor de transport local (copie certificat deces părinte/părinți; dovadă proveniență centru de plasament sau plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal). Secretariatul va păstra copii ale acestora, certificate conform cu originalul;
 • Introducerea/actualizarea pe platforma https://student.upt.ro a următoarelor informații privind:
  • Cardul de transport
   • Seria cardului de transport în comun;
   • Câte o poză cu ambele fețe ale cardului nominal de transport în comun (față/verso), din care să fie lizibile numele studentului și seria cardului;
  • Contul bancar
   • Numărul contului IBAN în care se va face decontarea abonamentului; numele și prenumele așa cum apar în extrasul de cont IBAN; banca emitentă;
   • Un extras de cont (titularul contului trebuie să fie studentul). Dacă contul este deschis la o banca care nu are acord cu UPT atunci vor fi comisioane de transfer.
   • Bacile agreate sunt: BCR, BRD, Raiffeisen, Transilvania si ING
 1. Depunerea la secretariatul departamentelor EA, COM respectiv MEO, în perioada de valabilitate, a documentului original ce atestă achiziționarea abonamentului lunar (bon fiscal original/chitanță original/detalii tranzacție pentru plățile on-line). Seria cardului de pe dovada de plată trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport încărcat pe platforma student.upt.ro. 

       3. Completarea și semnarea borderoului de predare.

       4. În mod excepțional, pana la data de 15.11.2023, și nicidecum după această dată, primim și abonamentele pe luna octombrie 2023.

Repartizarea studenților pe secretariatele departamentelor este urmatoarea:

La secretariatul Departamentului de Electronică Aplicată, etajul 1 corpul B

- anul 3 si 4 EA, anul 1, 2, 3 si 4 TST engleză și anul 1 si 2 Master ESI și AES

La secretariatul Departamentului de Comunicații, etajul 2 corpul B

- anul 3 si 4 TST și anul 1 si 2 Master IRT, CN, TM si iDATA

La secretariatul Departamentului de MEO, etajul 3 corpul B

- anul 1 si 2 seriile A și B și anul 1 si 2 Master EB