Studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale în anul universitar 2023 – 2024 pot depune o CERERE la decanatul ETcTI în perioada 20-22.12.2023 sau în perioada 8-12.01.2024.

Atribuirea laptopurilor se face în ordinea depunerii cererilor, în limita numărului de laptopuri disponibile.