Conform HCA 178/23.11.2021, în perioada 06.12.2021 – 14.01.2022, aferentă semestrului I al anului universitar 2021 – 2022, facultățile UPT vor desfășura activitațile didactice după cum urmează:

06.12.2021 – 17.12.202110.01.2022 – 14.01.2022, conform scenariului 1 din Anexa 1 Ia HS nr. 155/2021 și anume în format mixt

20.12.2021 – 22.12.2021, 06.01.2022 – 07.01.2022, conform scenariului 2 din Anexa 1 Ia HS nr. 155/2021 și anume în format online.

       Pentru perioada 06.12.2021 – 17.12.202110.01.2022 – 14.01.2022 activitățile în format mixt se vor desfășura după cum urmeaza:

  • La ciclul licență 

Activitățile se vor desfășuta în format mixt, cu cursuri în regim online la toți anii de studii, inclusiv anul I, și cu activitățile aplicative cu desfășurare față-în-față.

  • Examenele la disciplinele cu evaluare distribuită se vor desfășura online
  • Exemenele de sem II pentru studenții din anii terminali se vor desfășura online
  • Pentru activitățile aplicative, în vederea respectării normelor de protecție în contextul pandemic, fiecare subgrupă a fost împărțită în două echipe. Grupele și subgrupele pot fi consultate la avizierul electronic. Pentru o subgrupă echipa 1 este definită de la primul student până la linia de separare îngroșată, cea de a doua echipă începând de sub linia de separare până la ultimul student din subgrupă. Astfel fiecare echipă este constituită din maxim 8 studențiEchipele 1 vor efectua activitățile aplicative față în față în săptămânile impare, în timp ce în săptămânile pare activitățile aplicative, pentru echipele 1 vor fi efectuate în regim online, toate echipele impare simultan în slotul de 2 ore de activitati online prevazut în orar. Echipele pare vor veni pentru activitățile practice în săptămânile pare, în săptămânile impare efectuând activități online în același slot de 2 ore. Pentru a putea asigura normele de protecție, vă rugăm să respectați cu strictețe împărțirea pe echipe, pentru a nu fi puși în imposibilitatea de a nu efectua activitățile din cauza depășirii numărului maxim de studenți în laborator.

Legat de normele de protecție: 

Accesul în clădirea facultății se face numai cu mască, purtată corect, aceasta acoperind nasul și gura.

Pe tot parcursul desfășurării activităților, dar și în toată perioada în care se află în clădire, studenții și cadrele didactice vor purta masca de protecție astfel încât aceasta să acopere nasul și gura.

În cazul în care  în timpul orelor de curs/seminar/laborator un student prezintă simptomatologie specifică COVID-19  (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) se va proceda conform instrucțiunilor din anexa 3.

INSTRUCȚIUNE PROTOCOL IZOLARE STUDENȚI CAZAȚI ÎN CĂMINE

 În cazul în care un cadru didactic este infectat sau în izolare veți fi anunțați punctual asupra modului de desfășurare a activităților la disciplina respectivă.

 

  • La ciclul master
  • Toate activitățile se vor desfășura online. De comun acord cu studenții, cadrele didactice pot programa și întâlniri față în față și la ciclul de master, cu respectarea regulilor în vigoare.
  • Examenele la disciplinele cu evaluare distribuită se vor desfășura online
  • Examenele de sem II pentru studenții din anii terminali se vor desfășura online

 

Actualizarea scenariului de funcționare după data de 14.01.2022 se va realiza până la finalul lunii decembrie.

Informații privind cazarea în căminele UPT găsiți aici.