Conform art. 23 din RODPI  se pot recupera, în proportie de maximum 25 % din totalul orelor de seminar/laborator/proiect ale disciplinei, doar cu acordul cadrului didactic, fara aprobarea prealabila de la decanat.

Taxa este de 10 lei/ora si se plateste in urmatoarele conturi:

Studentii de la licenta: UPT, cod fiscal 4269282, IBAN: RO 20 BACX 0000 0030  1782 5060

Studentii de la master: UPT, cod fiscal 4269282, IBAN: RO 90 BACX 0000 0030  1782 5061

 

Art. 23. Seminariile, lucrările de laborator şi proiectele neautonome neefectuate în termen sau nefinalizate cu notă de promovare sau la care se doreşte mărirea notei se pot recupera/reface cu alte formaţii, în timpul semestrului în limitele posibilităţilor oferite de sălile de seminar şi laborator. Un număr de seminarii/lucrări de laborator/şedinţe de proiect, totalizând, per disciplină, maximum 25 % din totalul orelor de seminar/laborator/proiect ale disciplinei, pot fi recuperate şi după un orar expres, în timpul perioadelor de transmitere de cunoştinţe şi formare de abilităţi, în limitele resurselor materiale şi umane disponibile la departamente sau, cu titlu de excepţie, în timpul sesiunilor dar, în acest caz, în regim cu taxă.