Conform adresei UPT 12255/19.10.2020 începând cu data de 20.10.2020 nu se mai fac cazari în căminele studențești ale UPT până la o dată ce va fi comunicată ulterior.