Conform adresei 10.880/25.09.2020 studentii exmatriculati pentru debite restante, mai pot plati taxele de sem I si II a anului universitar 2019/2020 până la data de 29.09.2020