HCA 79_07.07.2020 - privind luarea de măsuri specifice finalizării activităților didactice  din anul universitar 2019-2020