Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

                               

      Înscrie-te ONLINE!                                      Amitere Master - UPT 


Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2024 partea II

Înscriere candidaţi:

06.07.2024 (după ora 14:00) - 22.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
08.07.2024 (după ora 14:00) - 22.07.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților)

Concurs de admitere :

23.07.2024 (marți) – începând cu ora 10:00 după o programare ce va fi afișată 

Rezultatele concursului:

24.07.2024, ora 9:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

24.07.2024, ora 09:00 – 26.07.2024, ora 16:00


 Nămăr de locuri disponibile

Denumire program master

Număr locuri  fără taxă

Număr locuri   cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

 0

 7

Automotive Electronic Systems (lb. engleză-AES)

 0

 10

Electronică biomedicală (EB)

 0

 7

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

 7

Communications Networks (lb. engleză-CN)

 0

 10

Tehnologii multimedia (TM)

 0

 7

Ingineria datelor (iDATA)

 0

 7

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rezultate Finale, partea I

Rezultate

 

Rezultate Runda 2, partea I,

Rezultate

Runda 2 de confirmări - 11 - 12.07.2024, orar 09:00 - 14:00

 

Rezultate Runda 1, partea I

Rezultate

Pentru confirmare toți candidații vor plăti taxa de confirmare în aplicație, la bancă sau la sediul facultății.

 • Candidații scutiți de taxa de înscriere vor depune fizic la dosar dovada de scutire în original până la data de 12.07.2024, ora 14:00
 • Pentru candidații care sunt absolvenți 2024 ai Facultății ETcTI, adeverințele de absolvire în original vor fi puse de secretariat în dosarul de admitere la master. Candidații vor aduce la secretariat într-un dosar plic următoarele: adeverința medicală, copie CI, copie CN și 2 poze color 3/4  până la data de 27.09.2024.
 • Candidații care nu sunt absolvenți 2024 ai ETcTI sau care și-au ridicat adeverința de absolvire vor depune fizic toate actele solicitate în dosarul de înscriere la secretariarul facultății în perioada – 09-10.07.2024 orele 9-14
 • Candidații care nu plătesc taxa de confirmare și nu depun actele solicitate în termenul de mai sus sunt considerați neconfirmați și scoși din concurs pentru runda 2

Eventuale probleme pot fi sesizate pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Listele cu candidații înscriși la concursul de admitere la master, sesiunea iunie 2024, partea I:

Programarea interviurilor

          Comisia ESI+AES  Comisia EB   Comisia IRT+CN   Comisia TM  Comisia iDATA

 

Eventuale probleme pot fi sesizate pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistica înscrieri 06.07.2024

Statistica înscrieri 05.07.2024

 Informații generale

 • OME 3691/01.02.2024 - pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat

 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de MASTER la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2024 (cf.HS 13/15.02.2024 )

      
       
 Anexe la Metodologie:

 

  • DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documente: AICI

 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2024 partea I

Înscriere candidaţi:

28.06.2024 - 06.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
01.07.2024 - 06.07.2024 - orar 09:00 - 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților)

Concurs de admitere :

08.07.2024 (luni) – după o programare ce va fi afișată 

Rezultatele concursului:

09.07.2024, ora 09:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

Runda 1 de confirmări - 09- 10.07.2024, orar 09:00 - 14:00

Runda 2 de confirmări - 11 - 12.07.2024, orar 09:00 - 14:00


OBS. Candidații care se înscriu după data de 06.07.2024  ora 14.00 dar până la data de 22.07.2024, ora 14.00,  vor intra in competiție pe locurile rămase libere după confirmarea rezultatelor din partea I, conform hotărârii biroului consiliului facultății.


Numărul de locuri

Denumire program master

Număr locuri  fără taxă

Număr locuri    cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

 25

10 

Automotive Electronic Systems (lb. engleză-AES)

 20

10 

Electronică biomedicală (EB)

 25

10 

Ingineria reţelelor de telecomunicaţii (IRT)

 25

10 

Communications Networks (lb. engleză-CN)

 20

10 

Tehnologii multimedia (TM)

 25

10 

Ingineria datelor (iDATA)

25

10

  

Media de admitere se calculeaza cu formula:unde:

  • Ma - media finală de admitere

 

  • Mm - media examenului de diplomă/licență

 

  • Ni - notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere. Conform art. 3 din Metodologie, conducerea facultății a hotărât ca pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master nota de apreciere sintetică să poată fi echivalată cu media multianuală, la solicitarea candidaților.

 

  • k - coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Centre de admitere

 • La nivel de facultate:

1.

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2

0256 403 291

0725 890 924

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.etcti.upt.ro

 


 Alte categorii de candidați  

 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ

  • Număr de locuri:  4 (cf. Adresei ME nr. 494/GP/20.05.2024) 

 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI detalii 


  TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2024-2025 (HS nr. 14/15.02.2024 )

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
  - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: M, ADM, ETcTI, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

    TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2024-2025 (HS nr. 15/15.02.2024)

__________________________________________________

 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2024 partea II

Înscriere candidaţi:

06.07.2024 (după ora 14:00) - 22.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
08.07.2024 (după ora 14:00) - 22.07.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților)

Concurs de admitere :

23.07.2024 (marți) – începând cu ora 10:00 după o programare ce va fi afișată 

Rezultatele concursului:

24.07.2024, ora 9:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

24.07.2024, ora 09:00 – 26.07.2024, ora 16:00


 Nămăr de locuri disponibile

Denumire program master

Număr locuri  fără taxă

Număr locuri   cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

 

 

Automotive Electronic Systems (lb. engleză-AES)

 

 

Electronică biomedicală (EB)

 

 

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

 

 

Communications Networks (lb. engleză-CN)

 

 

Tehnologii multimedia (TM)

 

 

Ingineria datelor (iDATA)