Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

SESIUNEA  SEPTEMBRIE

ORAR CONFIRMARI

Confirmarea se face prin achitarea taxei de inmatriculare si depunerea chitantei la dosar precum si depunerea diplomei de bacalaureat in original pentru candidatii admisi pe locurile fara taxa.

Lista domeniilor de licență și a codurilor folosite

Rezultate comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniul ETcTI (ID): FINALE

Rezultate comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniul ETcTI (ID): R2

Rezultate comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniul ETcTI (ID): R1

In atentia candidatilor

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

ANUNT CU PRIVIRE LA ACCESUL IN SALA DE EXAMEN CU OBIECTE PERSONALE

DESFASURAREA EXAMENULUI

Listele candidaților cu probleme la dosar 13.09.2019

 

Statistica înscrierilor în raport cu prima opțiune la data de 13.09.2019

  • Secțiunea 6L - ETcTI - învățământ de zi -  concurs cu probă
  • Secțiunea 10DL - ETcTI - învățământ la distanță - concurs de dosare

 

NUMARUL DE LOCURI

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri cu taxă
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb. Română - 4 ani      5      17
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb. engleza- 4 ani      25      4
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb. Română - 4 ani – Învățământ la Distanță

-


8

 

CALENDARUL ADMITERII

 

Înscriere candidaţi:
 
Înscriere candidaţi ID:
09.09.2019 - 13.09.2019, sala B221,etaj 2,corp B
Orar: 10-14
26.08.2019-12.09.2019
Concurs de admitere: 14.09.2019

Rezultatele concursului:

Rezultatele concursului ID: 

16.09.2019, ora 10.00

13.09.2019, ORA 10.00

Confirmări Runda I:
Confirmări Runda I-ID:
16.09.2019, ora 10.00 - 17.09.2019, ora 16.00
13.09.2019, ora 10.00 - 14.09.2019, ora 16.00
Afişare Runda II:
Afişare Runda II - ID:
18.09.2019, ora 10.00
16.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II:
Confirmări Runda II- ID:
18.09.2019, ora 10.00 -  14.00
16.09.2019, ora 10.00 -  18.00
Afişare Runda III: 18.09.2019, ora 16.00
Confirmări Runda III: 18.09.2019, orele 16.00 - 18.00

Rezultatele finale:

Rezultate finale ID

18.09.2019, ora 20.00

16.09.2019, ora 20.00


 

  

Candidații respinși la admitere, sesiunea IULIE 2019 își pot retrage dosarele de la secretariatele facultăților ETcTI și AC începând cu data de 2 SEPTEMBRIE 2019 conform repartiției:

Comisia 6 (concurs cu examen)

Comisia 10 (concurs de dosare)

 

REZULTATE FINALE

Rezultate comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniile INFO (zi): 

Rezultate comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniileINFO (ID) si ETcTI (ID):

 

  Subiecte admitere 2019

Concurs de dosare - învățământ la distanță:
Lista candidaților înscriși
 

Concurs cu probă:
Lista candidaților cu rezultate deosebite

Repartizarea în sălile de examen

Lista candidați

Lista candidați rural

Lista candidați rromi


Lista amplasarii salilor de examen. Harta online

Anunț important pentru candidații repartizati în sala A109
Reglementări cu privire la ora si accesul în sălile de examen
Reglementări cu privire la desfășurarea examenului de admitere

Lista domeniilor de licență și a codurilor folosite
 

Listele candidaților cu probleme la dosar

 

Statistica înscrierilor în raport cu prima opțiune la data de 20.07.2019

  • Secțiunea 6L - ETcTI - învățământ de zi -  concurs cu probă
  • Secțiunea 10DL - ETcTI - învățământ la distanță - concurs de dosare

 

 Numărul de locuri:

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri cu taxă  

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale –

lb. română - 4 ani - zi

240 60  

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale -

lb engleză- 4 ani – zi

55 5  

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale -

lb. Română - 4 ani – Învățământ la Distanță

0 50   

CURSURI PREGĂTITOARE DE MATEMATICĂ

 

Calendar admitere iulie 2019
15.07 - 19.07.2019 - Orar: 09-14
01.07 - 22.07.2019 - Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor pentru specializarea  cu proba de concurs
Inscrierea candidatilor pentru specializarea ID
22.07.2019, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
23.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
23.07.2019 ora 10.00 - 24.07.2019 ora 16.00 Confirmarea admisilor, runda I
25.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
25.07.2019 ora 10.00 - 26.07.2019 ora 12.00 Confirmarea admisilor, runda II
26.07.2019 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
26.07.2019 orele 16.00 - 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
26.07.2018 ora 20.00 Rezultate finale


 

Formula de calcul a mediei de admitere:
media =  ( 4 * n + b ) / 5 ;
unde:

  • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2

  • b = media la bacalaureat


Pentru concurs cu probă de verificare a cunoștințelor
media = b ;
unde:

  • b = media la bacalaureat


Pentru concurs de dosare

 

CANDIDAȚII PREMIAȚI LA COMPETIȚII NATIONALE ȘI INTERNAȚIONALE SUNT ADMISI IN UPT FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE! conform cu anexa 2 la metodologia de admitere.

 În atenția candidaților: cum procedați?


Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății) , la adresa: https://admitere.upt.ro/
- Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxa. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:


- Acte necesare pentru înscriere la*

  • Secțiunea 6 (ETcTI + AC) : Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani - zi) - în limba română sau engleză; Ingineria sistemelor (4 ani zi); Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)

                           Link in curs de actualizare

  • Secțiunea 10 (ETcTI + AC):   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani - învățământ la distanță, în limba română); Informatică (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta);

                           Link in curs de actualizare

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.
Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații  și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar. Contul este: RO54RNCB0255008330450206 , deschis la BANCA  COMERCIALĂ  ROMÂNĂ  ‐  SUCURSALA 700.

  • taxa de înscriere: 100 lei - la înscriere,

 

  • taxa de confirmare: 100 lei - după afișarea rezultatelor, la confirmare.Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.
Cazarea candidatilor si a unui singur insoțitor pe durata concursului de admitere, se face pe baza legitimatiei de concurs si a buletinului/cartii de identitate  in Caminul 8C sau 9C, in regim hotelier, 25 lei / persoana/ noapte, in limita locurilor disponibile. Rezervarea se face telefonic la numerele de telefon 0256/404338 sau 0256/404339.


Cazarea candidatilor admisi si confirmati in urma concursului de admitere 2019 - ciclul Licenta.

Documente utile: 

 

 Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2019