Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

CURSURI PREGĂTITOARE DE MATEMATICĂ

 

Calendar admitere iulie 2019
15.07 - 19.07.2019 - Orar: 09-14
01.07 - 22.07.2019 - Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor pentru specializarea  cu proba de concurs
Inscrierea candidatilor pentru specializarea ID
22.07.2019, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
23.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
23.07.2019 ora 10.00 - 24.07.2019 ora 16.00 Confirmarea admisilor, runda I
25.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
25.07.2019 ora 10.00 - 26.07.2019 ora 12.00 Confirmarea admisilor, runda II
26.07.2019 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
26.07.2019 orele 16.00 - 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
26.07.2018 ora 20.00 Rezultate finale


 

Formula de calcul a mediei de admitere:
media =  ( 4 * n + b ) / 5 ;
unde:

  • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2

  • b = media la bacalaureat


Pentru concurs cu probă de verificare a cunoștințelor
media = b ;
unde:

  • b = media la bacalaureat


Pentru concurs de dosare

 

CANDIDAȚII PREMIAȚI LA COMPETIȚII NATIONALE ȘI INTERNAȚIONALE SUNT ADMISI IN UPT FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE! conform cu anexa 2 la metodologia de admitere.

 În atenția candidaților: cum procedați?


Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății) , la adresa: https://admitere.upt.ro/
- Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxa. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:


- Acte necesare pentru înscriere la*

  • Secțiunea 6 (ETcTI + AC) : Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani - zi) - în limba română sau engleză; Ingineria sistemelor (4 ani zi); Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)

                           Link in curs de actualizare

  • Secțiunea 10 (ETcTI + AC):   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani - învățământ la distanță, în limba română); Informatică (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta);

                           Link in curs de actualizare

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.
Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații  și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar. Contul este: RO54RNCB0255008330450206 , deschis la BANCA  COMERCIALĂ  ROMÂNĂ  ‐  SUCURSALA 700.

  • taxa de înscriere: 100 lei - la înscriere,

 

  • taxa de confirmare: 100 lei - după afișarea rezultatelor, la confirmare.Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.
Cazarea candidatilor si a insotitorilor pe durata concursului de admitere, pe baza legitimatiei de concurs si a buletinului/cartii de identitate se face in Caminul 7C, in regim hotelier, 25 lei / persoana/ noapte, in limita locurilor disponibile. Informatii> 0256404335.
Cazarea candidatilor admisi si confirmati in urma concursului de admitere 2019 - ciclul Licenta.

Documente utile: 

 

 Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2019