Calendar admitere iulie 2019 -Master ETcTI / partea I
01.07.2019 - 05.07.2019*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B221 (Secretariat etaj 2, corpul B)
08.07.2019 INTERVIU
09-10.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
10.07.2019 orele 10-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
11.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
11.07.2019 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări, sala B221
12.07.2019 ora 16.00 Afisarea rezultatelor

 

 

Calendar admitere iulie 2019 -Master ETcTI / partea II
15.07.2019 - 18.07.2019*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
Decanat
19.07.2019 INTERVIU
19.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
24.07.2019 ora 10.00 Afișarea rezultatelor finale

 

Cum procedez - instrucțiuni.


Fișa de înscriere se completează online, la adresa:
https://admitere.upt.ro/master/
- Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.
Actele necesare la dosarul de înscriere
Conform legislatiei actuale este obligatoriu la dosarul de inscriere sa existe si documentul atasat completat si semnat DOCUMENT (prelucrarea datelor personale)
Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei - la înscriere,

 

  • taxa de confirmare: 100 lei - după afișarea rezultatelor, la confirmare.Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.
Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2019-2020
Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere Master 2018

Media de admitere se calculeaza cu formula:unde:

  • Ma - media finală de admitere

 

  • Mm - media examenului de diplomă/licență

 

  • Ni - notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.

 

  • k - coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1Documente utile:  • Metodologie admitere Master

 

  • Anexa 1 (valori ale coeficientului k)