Universitatea Politehnica Timișoara intenționează să depuna o cerere de finantare in cadrul programului „Primul student din familie”. Aceast program este parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar (PNRAU), prevăzut în Legea învățământului superior nr. 199/2023, fiind finanțat printr-un apel competitiv de proiecte din cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 și din bugetul de stat. Considerăm că obținerea unei astfel de finanțări va permite UPT sa asigure acces egal la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, fără nicio formă de discriminare și, în același timp, să sprijine prevenirea și combaterea abandonului universitar.

În vederea depunerii cererii de finanțare vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea următorului CHESTIONAR: . Termenul de completare este până în data de 26 aprilie 2024.

Chestionarul este necesar pentru a putea identifica categoriile de activitati pe care le considerați necesare pentru a vă putea acomoda mai usor la viata de student si a ajunge la nivelul de cunostinte necesar parcurgerii toturor disciplinelor din planul de invatamant.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijin!