Programarea suținerilor

16 - 17 iunie 2021 - susținerea va avea loc online pe zoom

 

Comisia EB

Comisia ESI

Comisia IRT CN

Comisia TM/TSAeA

 

 

Înscrierea la examenul de disertație

Perioada înscrierilor este 07.06 - 13.06.2021 

Înscrierea la examenulde licență se face prin încărcarea în Campulsul Virtual al următoarelor documente:

1. Cererea de înscriere (disponibilă pe CV)

2. Lucrarea de disertație - care va fi în format pdf și va conține următoarele documente în ordinea afișată mai jos:

  • Titlul lucrării și coordonatorul
  • Anexa 1
  • Anexa 2
  • Anexa 4 (dacă este cazul)
  • Lucrarea, versiunea finală
  • Declarația de autenticitate a lucrării

3. Prezentarea .ppt a lucrării de disertație

 

Comisiile examenului de disertație

Comisiile

 

 

Sesiunea de comunicări Dr.ETc'21

Masteranzii care doresc o notă mai mare de 8 la susținerea lucrării de disertație, vor consulta pagina dedicată

 

Regulament

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în Universitatea Politehnica Timişoara (HS nr. 109/14.05.2020)

 

Lista teme disertație

Alocare teme disertatie