Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

 

Înscrie-te ONLINE

 

Tutorial Enroll UPT! 

 
 
 

 

ADMITERE SESIUNEA IULIE 2023

 __

Locuri alocate Serviciului Român de Informații (SRI) pentru admiterea în anul universitar 2023/2024

 

Facultatea  Specializarea

 Număr locuri

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  Electronică Aplicată    1
Tehnologii și sisteme de telecomunicații    2
   
   
   

 

____________________________________________________________________________________________________________

 MODALITATEA DE ADMITERE

Admiterea se face prin echivalarea notei n, pe baza opțiunii candidatului, cu nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică. Această opțiune nu presupune o examinare propriu-zisă, ci doar luarea în calcul a notei respective de la examenul de bacalaureat.

Media de admitere se calculează astfel:

unde:

m – media de admitere;

n – nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică;

b – media la bacalaureat.

PROCEDURĂ de repartizare a candidaților pe specializarile în limba ROMÂNĂ sau ENGLEZĂ

Detalii despre specializarea în limba engleză

HCA 13/14.02.2023 privind taxele de admitere pentru sesiunea iunie-septembrie 2023

 • METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2023;

  Anexe la Metodologie:
   
  • Anexa 1 - Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere
    
  • Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
    
  • Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere
    
  • Anexa 7 - Criterii și condiții speciale de admitere pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță

 

 • Informații Admitere Învățământ la distanță
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 • Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, respectiv confirmare: Aici


Numărul de locuri  

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri cu taxă

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. română - 4 ani - zi

   

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb engleză- 4 ani – zi

   

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb. Română - 4 ani –

                    Învățământ la Distanță

   

 

 


 Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2023


 • Valabil pentru facultăţile (domeniile) la care admiterea se face prin concurs de dosare:

Înscriere candidaţi:  
Concurs de dosare:  
Rezultatele concursului:  
Confirmări Runda I:  
Afişare Runda II:  
Confirmări Runda II:  
Afişare Runda III:                                                                                                               
Confirmări Runda III:  
Rezultatele finale:  
 • Pentru forma de învăţământ la distanţă (ID)

Înscriere candidaţi:  
Concurs de dosare  
Rezultatele concursului  
Confirmări Runda I  
Afișare Runda II  
Confirmări Runda II  
Afișare Runda III  
Confirmări Runda III                                                                                                                     
Rezultatele finale  

 

CENTRE DE ADMITERE 
 • Local:
1. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256 403 291
0725 890 924
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. www.etcti.upt.ro
2. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale - ID Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2/B, Clădirea BCUPT, Corp C 0256 403 300
0725 890 988
0725 890 389
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   https://elearning.upt.ro/ro/admitere/ 

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 14.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00
 • Zonale:
Nr. crt Locație

Adresă centru de înscriere

Telefon
1. Colegiul Național ”Decebal” Deva Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna 0720-579219
2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48 0720-579202
3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7 0720-579223
4. Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu Târgu-Jiu, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25 0720-579220
5. Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Râmnicu-Vâlcea Râmnicu-Vâlcea, cod 240178 Str. Carol I, Nr. 41  
6. Colegiul Naţional “Moise Nicoară” Arad Arad, P-ţa. Margareta Bibici nr. 1  

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 16.00

 

 


Alte categorii de candidați / numărul de locuri alocate sunt pe UPT

 

 • ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIU RURAL, cu diplomă de bacalaureat

  • Număr de locuri:  
 • CANDIDAȚI PROVENIȚI DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ

  • Număr de locuri: 
 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ

  • Număr de locuri:  

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.

 • CANDIDAȚI SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ - 

  • Număr de locuri:
 • ​Locuri alocate pentru persoane cu cerințe speciale

  • Număr de locuri: 
 • CANDIDAȚI ANGAJAȚI SRI  (cf. Adresei ME nr: 10363/16.05.2022)

  • Număr de locuri: 3
 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI
   

 

 • Informații Admitere Învățământ la distanță/Frecvență redusă
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Taxe

 

 • TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2023-2024

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, ETcTI, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

 • TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2023-2024