Programe de studii masterale

1. Electronica Sistemelor Inteligente (ESI ) - master aprofundare - Programe analitice
2. Tehnici Avansate în Electronică (TAE ) - master aprofundare - Programe analitice
3. Instrumentaţie Electronică (IE ) - master complementar - Programe analitice
4. Electronică Biomedicală (EB ) - master complementar - Programe analitice
5. Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii (IRT ) - master aprofundare - Programe analitice
6. Tehnologii Multimedia (TM ) - master complementar - Programe analitice
7. Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi TSAeA - master complementar - Programe analitice

Programe masterale oferite intr-o limba de circulatie internationala

Engleza

1. Advanced Electronics in Intelligent Systems (AEIS) - master aprofundare - Programe analitice
2. Communication Networks (CN) -  master aprofundare - Programe analitice

Franceza

1. Prelucrarea Semnalelor (Traitement de signal- în limba franceză) (TS ) - master aprofundare - Programe analitice