Programe de studii masterale

1. Electronica Sistemelor Inteligente (ESI ) - master aprofundare - Programe analitice
2. Electronică Biomedicală (EB ) - master complementar - Programe analitice
3. Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii (IRT ) - master aprofundare - Programe analitice
4. Tehnologii Multimedia (TM ) - master complementar - Programe analitice
5. Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi TSAeA - master complementar - Programe analitice

Programe masterale oferite intr-o limba de circulatie internationala

Engleza

1. Communication Networks (CN) -  master aprofundare - Programe analitice